Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Examensarbete i folkhälsovetenskap

Syftet med kursen är att självständigt skriva ett examensarbete, med utgångspunkt i de kunskaper och färdigheter som förvärvats under tidigare kurser inom programmet. I den första delen av kursen väljer studenten en forskningsfråga samt identifierar datamaterial, analysmetod och litteratur av relevans för forskningsfrågan. Detta arbete sammanfattas i en skiss som diskuteras vid ett seminarium. I den andra delen av kursen färdigställer studenten examensarbetet, vilket inkluderar problemformulering, genomgång av relevant litteratur, förvärv och analys av datamaterial, samt tolkningar och diskussion av resultaten. Examensarbetena diskuteras vid seminarier.

  • Kursupplägg

    Mer information om kursen hittar du på kursens engelska webbplats.