Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Avancerade forskningsmetoder i reklam och PR

Kursen syftar till att ge studenten kunskaper i vetenskaplig metod samt att vara förberedande inför uppsatsskrivande på mastersnivå inom reklam och PR.

Målet är att studenten efter genomgången kurs skall vara väl förtrogen med olika kvantitativa och kvalitativa metoder för att kunna genomföra empiriskt baserade vetenskapliga undersökningar inom samhällsvetenskap. I kursen får studenten kunskaper om hur vetenskaplig metodik kan väljas och utföras utifrån olika vetenskapliga perspektiv och med hänsyn till forskningsfrågor.

Kursen ger fördjupade kunskaper i:

 • Vetenskapliga ansatser
 • Metodval och upplägg av undersökning
 • Kvantitativa metoder
 • Kvalitativa metoder
 • Vetenskapligt skrivande
 • Forskningsetik
 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt en betydande andel självstudier. Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten.

  Kursen arbetsinsats omfattar 200 timmar, motsvarande 7,5 högskolepoäng. Undervisningsspråk är engelska. Undervisningen sker huvudsakligen på campus.
  För mer detaljerad information hänvisas till kursens studieanvisning, som publiceras i lärplattformen i samband med kursstart.

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika läraktiviteter. Examinationsmomenten är viktade i relation till tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till ett slutbetyg.

  Examinationsmoment

  Kursen består av följande viktade examinationsmoment:
  1. Skriftlig individuell tentamen: examinerar lärandemål 1–4; utgör 60% av total kurspoäng
  2. Seminariedeltagande, gruppinlämningar och gruppresentationer: examinerar lärandemål 1–4; utgör 40% av total kurspoäng.
  Examinationen sker på engelska.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se

  Kursansvarig: Carl Yngfalk