Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Specialarbete

Specialarbetet innebär författandet av en uppsats på 30 000- 40 000 ord. Uppsatsen skrivs individuellt utifrån ett valfritt tema som väljs i samråd med handledaren. Uppsatsen ska bygga på ett arkivarbete eller ett kortare fältarbete, som antingen genomförs terminen innan eller under specialarbetets gång. Specialarbetet omfattar en hel termins arbete och förutsätter ett självständigt arbete på avancerad nivå.