Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tjeckiska III

  • 30 hp

Kursen syftar till att ge god praktisk språkfärdighet, samt vidgade kunskaper om det tjeckiska språket och litteraturen. Kursen är användbar för allmänt språkintresserade samt för dem som behöver goda kunskaper i tjeckiska i sin yrkesutövning eller annan verksamhet, t.ex. journalister, lärare, jurister, ekonomer, bibliotekarier, affärsmän, forskare inom andra ämnesområden.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.