Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Tjeckiska III

Kursen syftar till att ge god praktisk språkfärdighet, samt vidgade kunskaper om det tjeckiska språket och litteraturen.

Kursen är användbar för allmänt språkintresserade samt för dem som behöver goda kunskaper i tjeckiska i sin yrkesutövning eller annan verksamhet, t.ex. journalister, lärare, jurister, ekonomer, bibliotekarier, affärsmän, forskare inom andra ämnesområden.

Terminsaktuell info, schema för din kurs, etc, hittar du på kurssidan för tjeckiska ==>