Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Självständigt arbete i statsvetenskap

Kursen syftar till att utveckla färdigheter i författandet och försvaret av ett självständigt arbete.

De centrala komponenterna är formulering av ett forskningsproblem, val och applicering av metod och teori, samt genomförande av en undersökning. Kursen utmynnar i presentation av ett självständigt arbete samt i genomförande av en oppositionsuppgift.

 • Kursupplägg

  Kursen består av två delkurser.

  Delkurser

  Självständigt arbete, 27 hp

  Delkursen Självständigt arbete består i en undersökning av ett statsvetenskapligt problem. Det självständiga arbetet har formen av en uppsats som beräknas motsvara en termins heltidsstudier. Ämne för det självständiga arbetet väljs i samråd med delkursens handledare/seminarielärare.

  Uppsatsseminarium och opposition, 3 hp

  Delkursen Uppsatsseminarium och opposition utgörs av ett antal träffar med ett uppsatsseminarium, där studenterna löpande förväntas presentera utkast till de olika delarna av den färdiga uppsatsen. I delkursen ingår även att genomföra en oppositionsuppgift i samband med ett examinationsseminarium.

  Undervisning

  Undervisningen består av kollektiv och individuell handledning kopplade till det självständiga arbetet samt avett opponeringsseminarium.

  Examination

  Del av kurs Självständigt arbete examineras genom inlämningsuppgift i form av ett skriftligt självständigt arbete. Del av kurs Uppsatsseminarium och opposition examineras genom ventilering av delar av det skriftliga självständiga arbetet samt opposition på annan students självständiga arbete.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt