Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Internationell politisk teori

Kursen erbjuder en bred introduktion till normativ politisk teori inom internationella relationer och fördjupning i några specifika teman inom detta forskningsområde.

Kursen täcker teman såsom distributiv rättvisa, internationell rätt, mänskliga rättigheter, självbestämmande, migration, demokrati, krig och ideal och icke-ideal teori. Kursen ger studenter möjlighet att kritiskt granska olika förslag till en mera rättvis, demokratisk och legitim världsordning.

Undervisningsspråk är engelska. För mer information om kursen se den engelska sidan.