Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Introduktion till konferenstolkning

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om konferenstolkning som yrkesverksamhet. Den behandlar minnet som arbetsredskap, olika minnesteorier och olika teorier om informationsöverföring.

Under kursen ges du möjlighet att utveckla grundläggande färdigheter i konsekutivtolkning, inklusive färdigheter i en för sådan tolkning speciellt framtagen anteckningsteknik.

Dessutom introduceras simultantolkning i kabin. Analysmetoder för kvalitetskontroll av egna och andras tolkningar presenteras. Även presentationsteknik samt metoder och övningar för röstvård behandlas.

För att kunna tillgodogöra sig kursen krävs mycket goda kunskaper och färdigheter i de aktuella tolkspråken.

Kursen ges på termin 1 på Masterprogrammet i tolkning.
Masterprogrammet i tolkning (HTOLO).