Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Introduktion till konferenstolkning

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om konferenstolkning som yrkesverksamhet. Den behandlar minnet som arbetsredskap, olika minnesteorier och olika teorier om informationsöverföring.

Under kursen ges du möjlighet att utveckla grundläggande färdigheter i konsekutivtolkning, inklusive färdigheter i en för sådan tolkning speciellt framtagen anteckningsteknik.

Dessutom introduceras simultantolkning i kabin. Analysmetoder för kvalitetskontroll av egna och andras tolkningar presenteras. Även presentationsteknik samt metoder och övningar för röstvård behandlas.

För att kunna tillgodogöra sig kursen krävs mycket goda kunskaper och färdigheter i de aktuella tolkspråken.

Kursen ges på termin 1 på Masterprogrammet i tolkning.
Masterprogrammet i tolkning (HTOLO).

 • Kursupplägg

  HT21 Kursbeskrivning med betyg och litteratur TTA609 Introduktion till konferenstolkning (366 Kb)

  Undervisning

  • Undervisningen ges i form av seminarier.
  • Närvaro är obligatorisk.

  Examination

  Se kursplanen.

  Examinator

  HT21 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 3) (774 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se kursbeskrivningen under Kursupplägg ovan.

 • Kontakt

  Studievägledning/utbildningsadministration – Tolkning
  Studievägledning/utbildningsadministration – Översättning