Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Fackspråk och EU-terminologi

Kursen ger grundläggande kunskaper om fackspråk och terminologi vid konferenstolkning i EU-sammanhang samt terminologiarbete för konferenstolkar. Kursen förmedlar vidare kunskaper i ämnen som är aktuella vid konferenstolkning i internationella sammanhang och inom EU:s organisation.

Kursen ger även grundläggandekunskaper i informationssökning för konferenstolkning.

Kursen ges på termin 1 på Masterprogrammet i tolkning.
Masterprogrammet i tolkning (HTOLO).

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av seminarier. Närvaro är obligatorisk.

  Viktig studieinformation

  Viktig studieinformation (Svefler 2021-09-01) (803 Kb)

  Examination

  Se kursplanen.

  Examinator

  HT22 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (256 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Studievägledning/utbildningsadministration – Tolkning