Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Fackspråk och EU-terminologi

Kursen ger grundläggande kunskaper om fackspråk och terminologi vid konferenstolkning i EU-sammanhang samt terminologiarbete för konferenstolkar. Kursen förmedlar vidare kunskaper i ämnen som är aktuella vid konferenstolkning i internationella sammanhang och inom EU:s organisation. Kursen ger även grundläggande kunskaper i informationssökning för konferenstolkning.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.