Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Konferenstolkning II

Kursen ger dig möjlighet att fördjupa dina färdigheter i konsekutivtolkning genom användning av en särskild anteckningsteknik. Vidare ges du möjlighet att tillägna dig fördjupade färdigheter i olika former av simultantolkning och i användning av tekniska hjälpmedel som stöd vid tolkning.

Övningarna innehåller tolkningar som är både längre och språkligt/kommunikativt mer komplexa än under kursen Konferenstolkning I. Färdigheterna i att tillämpa adekvat terminologi inom olika fackområden i konferenstolkningssituationer fördjupas.

På kursen diskuteras dessutom de etiska krav som ställs på en professionell konferenstolk. Kursen ger slutligen fördjupad kunskap om analys av tolkning på professionellnivå.

Du som student medvetandegörs om dina behov av att tillägna dig ytterligare kunskap och ta ansvar för din fortsatta kunskapsutveckling och färdighetsinlärning. Kunskaperna i informationssökning fördjupas och tillämpas vid konferenstolkning.

Kursen ges på termin 2 på Masterprogrammet i tolkning.
Masterprogrammet i tolkning (HTOLO).

 • Kursupplägg

  Undervisning

  • Undervisningen ges i form av seminarier.
  • Närvaro är obligatorisk.
  • För mer detaljerad information hänvisas tillkursbeskrivningen.

  Examination

  Se kursplanen.

  Examinator

  VT22 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 2) (707 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studievägledning/utbildningsadministration – Tolkning
  ledig