Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Fördjupningskurs med inriktning mot tolkning – kognitivt perspektiv

Kursen ger fördjupad kunskap om centrala frågeställningar, teorier och metoder inomöversättningsvetenskaplig forskning om tolkning utifrån ett kognitivt perspektiv.

.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av individuell handledning och självstudier.

  Viktig studieinformation

  Viktig studieinformation (Svefler 2023-08-25) (273 Kb)

  Examination

  Se kursplanen.

  Examinator

  HT23 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (478 Kb)

  VT23 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (234 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Under kursen ska du i samråd med examinator sätta samman en egen litteraturlista kring ett valfritt delområde. Du ansvarar själv för att kontakta examinator i början av terminen för att diskutera och besluta om lämplig kurslitteratur samt för att planera studierna.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

   
  Studievägledning och -administration: Tolkning