Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Curatoriell dramaturgi

Kursen ger kunskaper om dramaturgi och curating. Studenterna kommer att studera olika former av dramaturgi och metoder för curating inom teaterinstitutioner, men även utanför vid exempelvis festivaler och fria professionella teatergrupper. Vidare diskuteras curating i relation till olika former av scenkonst, för att studenterna ska kunna analysera och utvärdera curatoriell dramaturgi.

Mer information om kursen finns på den engelska sidan.

  • Kursupplägg

    Examination

    Vårterminen 2023

    Dirk Gindt, professor

  • Schema

    Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.