Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Curating dramaturgi II

Studenterna får tillämpa de kunskaper och färdigheter de lärt sig genom kursen Curating dramaturgi I för att utveckla ett dramaturgiskt koncept och ett curating program för minifestivalen.

Vidare kommer de att engagera sig i frågor rörande programskapande, kapitalanskaffning, administration och organisering.

Läs mer på engelska sidan.

Läs om Curating dramaturgi I.

  • Schema

    Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
  • Kurslitteratur

    Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.