Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Curating dramaturgi II

  • 7,5 hp

Studenterna får tillämpa de kunskaper och färdigheter de lärt sig genom kursen Curating dramaturgi I för att utveckla ett dramaturgiskt koncept och ett curating program för minifestivalen.

Vidare kommer de att engagera sig i frågor rörande programskapande, kapitalanskaffning, administration och organisering.

Läs mer på engelska sidan.

Läs om Curating dramaturgi I.