Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kulturteori och transnationell teater II

Kursen ger kunskap om samtida teaterpraktiker i en globaliserad värld. Undervisningsspråk är engelska.

Studenterna får tillämpa metoder och teorier de lärt sig genom Kurs I för att analysera specifika exempel på teater samt lära sig om konkreta arbetsvillkor och föreställningspraktiker. Kursen innefattar kulturanalys, teoribildning och begrepp inom dramaturgi samt studier inom postkolonial och interkulturell teater. Undervisningen sker i form av seminarier, föreläsningar och gruppövningar. Undervisningen sker på engelska och är obligatorisk.

Mer information på den engelska sidan.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Studievägledare Teatervetenskap
  Studentexpedition