Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kulturteori och transnationell teater II

  • 7,5 hp

Kursen ger kunskap om samtida teaterpraktiker i en globaliserad värld. Undervisningsspråk är engelska.

Studenterna får tillämpa metoder och teorier de lärt sig genom Kurs I för att analysera specifika exempel på teater samt lära sig om konkreta arbetsvillkor och föreställningspraktiker. Kursen innefattar kulturanalys, teoribildning och begrepp inom dramaturgi samt studier inom postkolonial och interkulturell teater. Undervisningen sker i form av seminarier, föreläsningar och gruppövningar. Undervisningen sker på engelska och är obligatorisk.

Mer information på den engelska sidan.