Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Självständigt arbete inom allmänt utbildningsområde i ämnet barn- och ungdomsvetenskap - kurs inom VAL-projektet

  • 15 hp

Kurs inom VAL-projektet, Vidareutbildning av lärare utan lärarexamen.

Informationssida om Självständigt arbete vid BUV: www.buv.su.se/sjalvstandigt-arbete

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.