Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Självständigt arbete – VAL inriktning förskollärare

Kursen ingår i programmet Vidareutbildning av förskollärare (VAL).

I denna kurs får du utveckla din förmåga att tillämpa vetenskaplig metodik genom att självständigt arbeta med en studie med relevans för professionen och redovisa detta i form av en uppsats.

Syftet med det självständiga arbetet är också att ge dig goda förutsättningar att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till själva yrkesutövningen som förskollärare.

 • Kursupplägg

  Kursen ges nätbaserat och på halvfart.

  HT24 ges kursen 2/9 2024 - 19/1 2025

  Kursbeskrivning Självständigt arbete VAL UB20VU HT24 (222 Kb)

  Välkomstmejl UB20VU VAL HT24 (784 Kb)

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och handledning. Undervisningen ges på svenska.

  De självständiga arbetena ventileras vid obligatoriska seminarier. Du försvarar ditt eget självständiga arbete samt opponerar på en annan students arbete.

  Du kan välja att skriva uppsatsen enskilt eller ihop med en annan student. Om ni skriver i par ska arbetsfördelningen klargöras i uppsatsen för att möjliggöra individuell examination.

  Examination

  Kursen examineras genom:

  • Självständigt arbete, betygsskala A-F.
  • Ventilering, betygsskala G-U.

  Datum för inlämning och ventilering HT24

  Senast den 13/12 kl. 17:00 inlämning av uppsatsmanus inför ventilering via Athena.

  20/12 2024, kl. 9-17 Obligatoriskt ventileringsseminarium 

  För detaljer kring inlämning och ventilering se kursbeskrivning som publiceras senast 1 månad innan kursstart. 

   

  Omexamination 
  Aktuella datum för omexamination kommer publiceras när det är klart.
   

  Examinator

  Mia Heikkilä, mia.heikkila@buv.su.se

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll och betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare.

  Kursansvarig: Mia Heikkila, e-post: mia.heikkila@buv.su.se

  Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel behörighet, registrering eller Athena m.m., kontakta kursadministratören.

  Kursadministratör: Sara Grobgeld,
  e-post: Sara.grobgeld@buv.su.se

   

  Studentservice och vägledning

  Studentexpedition vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Studie- och karriärvägledning för utbildningen

   

  Generella frågor om VAL programmet

  Om du har generella frågor om VAL så som exempelvis frågor om din individuella studiegång eller frågor om kommande examen, vänligen mejla till: val@su.se