Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Självständigt arbete - ULV

Kursen ingår i Förskollärarprogrammet, termin 7, samt för utländska lärares vidareutbildning.

Kursen syftar till att utveckla studentens förmåga att tillämpa vetenskaplig metodik genom att självständigt arbeta med en studie med relevans för professionen och redovisa detta i form av en uppsats. Syftet med det självständiga arbetet är vidare att ge studenten goda förutsättningar att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till yrkesutövningen. 

 • Kursupplägg

  Kursen ges både höst- och vårterminer på heltid (100%).

  HT22: 31/10 2022 - 15/1 2023

  För mer information hänvisas till kursbeskrivningen, som publiceras en månad före kursstart.

  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena, som du kommer åt när du har registrerat dig på kursen. 

  Examinator

  Examinator HT22 är Anna Palmer.

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll och betygsrapportering kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör t.ex. registrering, lärplattformen Athena samt behörighetsfrågor inom program kontakta kursadministratören.

   

  Kursansvarig lärare: Anna Palmer, e-post: anna.palmer@buv.su.se

  Kursadministratör: Doris Rehnström, e-post: doris.rehnstrom@buv.su.se