Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Lek i förskolan – möten och meningsskapande - ULV

Kursen ingår i Förskollärarprogrammet inom Utländska lärares vidareutbildning (ULV) och är en spegling av kurs UB607Y Lek i förskolan – möten och meningsskapande, i termin 6 på Förskollärarprogrammet.

Kursen syftar till att ge kunskaper om lek som fenomen och lekens flertydighet. I kursen problematiseras lek utifrån filosofiska, teoretiska och didaktiska synsätt. Särskilt fokus i kursen är barns lekkulturer. Andra teman som behandlas i kursen är interaktion i lek, kroppsliga och materiella aspekter av lek samt mångfaldsperspektiv på lek. I kursen ingår observationer och analyser av barns lek.

 

Kursen ges både höst- och vårterminer på heltid (100%).