Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Förskoledidaktik med inriktning mot estetik och etik - ULV

Kursen ingår i Förskollärarprogrammet inom Utländska lärares vidareutbildning (ULV) och är en spegling av kurs UB212Y Förskoledidaktik med inriktning mot estetik och etik, i termin 2 på Förskollärarprogrammet.

Kursen består av fyra delkurser: tre praktisk-estetiska kurser i bild, dans och musik och en kurs i estetik och etik i förskoledidaktisk praktik och forskning. I de praktisk-estiska kurserna kommer ni att få pröva olika estetiska arbetsformer i bild, dans och musik. Här behandlas estetiska uttryckssätt, olika tekniker och hur de kan användas tillsammans med barn på förskolan. I den förskoledidaktiska kursen behandlas olika perspektiv på estetik, de didaktiska aspekterna kring att planera estetiska aktiviteter på förskolan samt hur man som förskollärare skapar utrymme för barns delaktighet och inflytande i de estetiska processerna.

 • Kursupplägg

  Kursen ges både höst- och vårterminer på heltid (100%).

  HT22: vecka 42-02 (18/10-11/11 + 12/12-13/1)

  För mer information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Kursbeskrivning HT22 (133 Kb)

  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena, som du kommer åt när du har registrerat dig på kursen. 

  Undervisning

  Kursen består av 4 delkurser som går parallellt:
  -    Delkurs 1: Estetik och etik i förskoledidaktisk praktik och forskning, 7 hp,
  -    Delkurs 2: Praktisk-estetisk förskoledidaktik – bild 1.5 hp,
  -    Delkurs 3: Praktisk-estetisk förskoledidaktik – dans 1.5 hp
  -    Delkurs 4: Praktisk-estetisk förskoledidaktik – musik, 1,5 hp.

  Undervisning i delkurs 1 består av seminarier, individuella uppgifter, föreläsningar och fältstudier. Undervisning i delkurserna 2-4 sker i verkstadsform och med gruppuppgifter.

  Studieplaneringen i Athena visar hur undervisningen är uppbyggd. Där anges också om hur du behöver förbereda dig inför undervisningstillfällena, exempelvis genom att läsa viss litteratur eller göra en uppgift.

  Examination

  Examinationstillfälle HT22:

  Delkurs 1: Individuell skriftlig uppgift MOM1: 13 januari 2023
  Närvaro/kompensationsuppgift för frånvaro godkänt samt redovisat fältstudien.

  Delkurs 2-4: Aktiv obligatorisk närvaro på samtliga verkstadspass och samtliga kursuppgifter fullgjorda.

  Tillfälle för omexamination för studenter som läst kursen HT22:

  Vid betyg F sker omexamination. Det är samma uppgift som tidigare. Inlämning sker senast den 3 februari 2023, kl. 17.00 i mappen som heter ”Omexamination” på Athena.

  Studenter som läser kursen för första gången innevarande termin behöver inte anmäla sig för inlämning av omexamination.

  Om du har frånvaro från estetiska verkstäder kan du vid mån av plats eventuellt ta igen dessa när kursen ges igen. Ta kontakt med kursadministratör Maria Lund, maria.lund@buv.su.se för mer information.

  Examinator

  Höstterminen 2022: Christine Eriksson, e-post: christine.eriksson@buv.su.se

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll och betygsrapportering kontakta kursansvarig lärare.

  Kursansvarig: Christine Eriksson, e-post: christine.eriksson@buv.su.se.

  Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel behörighet, registrering eller Athena m.m. kontakta kursadministratören.

  Kursadministratör: Maria Lund, e-post: maria.lund@buv.su.se