Montessoripedagogik – implementering och utvecklingsarbete, 30 hp

Om kursen

Montessoripedagogik – implementering och utvecklingsarbete vänder sig till dig som tidigare läst Montessoripedagogik 30 hp och som nu vill utveckla din montessoripedagogiska yrkeskompetens ytterligare. Kursen ger en fördjupad förståelse för montessoripedagogikens teori och praktiska tillämpning. Kurstillfällena består av föreläsningar, seminarier och workshops. Under kursens gång kommer den studerande praktisera utvecklingsarbete i förskolans alt. skolans verksamhet. Studierna bedrivs på halvfart under två terminer och är planerade för att kunna kombineras med arbete. Höstterminen innehåller fyra och vårterminen fem campusförlagda träffar om två sammanhängande dagar vardera. Kursen är avgiftsfri.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen