Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Teorier om lärande och individens utveckling - Kompletterande pedagogisk utbildning

Kursens innehåll kan underordnas två huvudsakliga teman: Det första inbegriper en introducerande genomgång av aktuella teorier om lärande och utveckling i formell utbildning med relevans för lärarprofessionen. Denna genomgång belyser såväl kognitiva som sociala aspekter av lärande och svarar mot de båda ansatserna att förstå och förklara lärande som fenomen. Det andra temat inbegriper en egen undersökning som syftar till att belysa olika villkor för elevers lärande och utveckling i en specifik undervisningssituation. I och med teorigenomgången och den egna undersökningen behandlas frågor om vad lärande är, hur lärande kan studeras och vilken relevans olika teorier om lärande och utveckling har för lärarens yrkesutövning.