Innehåll

Seminarierna kommer att behandla följande teman:

  • 9 aprile: Introduzione

  • 16 aprile: Margaret Mazzantini, testo tratto da Il catino di zinco 

  • 23 aprile: Italo Calvino, testo tratto da Le città invisibili

  • 30 aprile: Luigi Pirandello, racconto Il treno ha fischiato (tratto da Novelle per un anno)

  • 7 maggio: Dino Buzzati, racconto I topi (tratto da La boutique del mistero)

  • 14 maggio: Primo Levi, racconto Ferro (tratto da Il sistema periodico)

Seminarierna hålls på Zoom varje fredag kl 14 svensk tid. De är 1 timme långa och du är välkommen att delta i hela serien eller i enstaka tillfällen.

Som deltagare förbereder du dig inför seminarietillfället genom att läsa den aktuella novellen i förväg.

Vem kan delta?

Alla studenter och anställda vid Stockholms unversitet och CIVIS-alliansens universitet är välkomna att delta i seminarierna digitalt. Seminarierna är inte poänggivande. Presentationsspråket är italienska, men du kan även ställa frågor på engelska och franska. Rekommenderad nivå på din hör- och läsförståelse i italienska är B1 (GERS).

Anmäl dig!

Anmäl dig genom att mejla till info@sprakstudion.su.se. Du får då länken till Zoom-rummet och vidare information.

Om seminarieledaren

Foto av Martina Furlanis
Martina Furlanis.

Martina Furlanis är italiensk masterstudent i filologi och litteratur på Ca' Foscari-universitetet i Venedig. Hon specialiserar sig på modern italiensk literatur, och hon skriver sin masteruppsats om objekt i Dino Buzzatis och Tommaso Landolfis berättelser. Martina talar också flytande franska och engelska, och ger denna seminarieserie inom ramen för sin språklärarpraktik hos Språkstudon och Romanska och klassiska institutionen.

Benvenuti!