Kommunikationer

Tunnelbana

Röd linje 14 mot Mörby Centrum, station Universitetet. Ta gångvägen till höger om den stora gräsytan, förbi Aula Magna och Allhuset, till det femte höga blå huset (Södra huset) som är E-huset.

Buss

Bussarna 50, 70, 540 samt 670 stannar vid Universitetet Södra eller Norra. Gå mot de höga blå husen (Södra huset), det femte huset mot skogen är E-huset.

Roslagsbanan

Station Universitetet. Gå under Roslagsvägen och förbi tunnelbanestationen, ta gångvägen till höger om den stora gräsytan, förbi Aula Magna och Allhuset, till det femte höga blå huset (Södra huset) som är E-huset.

Bil

Frescati ligger på östra sidan av Roslagsvägen norr om Roslagstull. Sväng in från Roslagsvägen/E18 på Fiskartorpsvägen vid Statoilmacken. Parkering finns söder om Södra huset (de blå höghusen). Parkeringen är avgiftsbelagd.