Ny ULF-rapport om Strategier för spridning av praktiknära och undervisningsutvecklande kunskaper

Praktiknära forskning där forskare och lärare tillsammans studerar gemensamma intresseområden, utgör en stor kunskapsbas för lärar-professionen. En stor utmaning är dock spridningen av resultaten. I den här rapporten kan du läsa om ambitioner och förslag på hur spridningen ska kunna förbättras.

Omslag ULF-rapport
Foto: Hämtat från ULF-rapportens omslag.

Rapporten, Sprida forskning: Strategier för spridning av praktiknära och undervisningsutvecklande kunskaper, erfarenheter och forskning inom ramen för ULF, är skriven av en arbetsgrupp bestående av Johan Sandahl, Camilla Gåfvels, Jessica Berggren och Larissa Mickwitz. Deras uppdrag har varit att ta fram tänkbara strategier för kunskapsspridning av praktiknära forskning som riktar sig till lärare, samt att diskutera spridningen inom ramen för redan befintliga processer.

Sammanfattningsvis kan nämnas att arbetsgruppen kommit fram till fyra olika genrer som kan vara särskilt intressant att sprida till lärare. Dessa är; forskningsartiklar, utvecklingsartiklar, lektionsexempel och rapporter. Att realisera detta i praktiken är dock förknippat med en hel del utmaningar som man behöver ta hänsyn till. I rapporten kan du läsa mer om detta – samt vilka ställningstagande arbetsgruppen kommer att arbeta vidare med.

 

Ladda ner och läs rapporten

ULF-rapport: Strategier för spridning av praktiknära och undervisningsutvecklande kunskaper (657 Kb)