Institutionen för svenska och flerspråkighet

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
  Sommartider 2 juli-5 aug. Ill: Free Grass Flowers w. Dragonfly and Butterfly fr se.clipartlogo.com

  Sommartider 2 juli–5 augusti

  Institutionen (plan D3–6) är stängd 2 juli–5 augusti. Studievägledare, studentexpeditionener och kursadministratörer har särskilda telefon- och besökstider under sommaren.

  Lediga jobb/Projektmedarbetare i utv.projektet Intensivutbildning i svenska för nyanlända skolelever

  Vi söker 1–3 projektmedarbetare i utvecklingsprojektet Intensivutbildning i svenska för nyanlända skolelever. Med fokus på utvecklingsarbete samarbetar projektmedarbetarna (forskare och lärare) mycket nära med skolledare och yrkesverksamma lärare i skolpraktiken. Under kommande läsår, 2018/2019, utökas antalet projektskolor, varför vi söker fler medarbetare. (Tidsbegränsade anställningar.)

  Hand som skriver på papper. Foto: Niklas Björling

  Ansökan och antagning Språkkonsult- programmet – extra antagningsprov till ht -18

  Ett extra antagningsprov planeras till restplatser på Språkkonsultprogrammet i höst (ht -18). Rättelse: Provet är lördag 11 augusti (inte 13 aug. som vi skrev först). Mer information kommer efter 16 juli. Nästa antagning till Språkkonsultprogrammet är preliminärt till höstterminen 2020. Antagningsprovet ges i maj 2020.

  Schema

  Scheman ht -18

  De flesta av höstterminens scheman är så gott som färdiga och länkade på respektive kurssida. Observera att de är preliminära ända fram till kursstart, så ändringar kan ske av dag, klockslag, lärare osv.

  Nytt i Läslyftet: Utvecklande skrivundervisning i svenska och svenska som andraspråk

  På Lärportalen erbjuder Skolverket en modell för kompetensutveckling för lärare, som bygger på att deltagarna genom strukturerat samarbete, fördjupar och utvecklar kunskaper i nära anslutning till sin dagliga praktik. Maria Lim Falk och Karolina Wirdenäs vid Institutionen för svenska och flerspråkighet har varit vetenskapliga ledare för utformandet av en modul med fokus på skrivundervisning i gymnasieskolan.

  Omslag slutrapport

  Slutrapport: Att mediera information om vårdmöjligheter för nyanlända

  Att mediera information om vårdmöjligheter för nyanlända: Evaluering av SLL:s kommunikation 2015/16. Under hösten 2015 och våren 2016 anlände många människor på flykt till Sverige. Runt omkring i landet uppstod då ett behov av att informera dem som kommit om deras förutsättningar, inte minst när det gällde hälso- och sjukvård. Stockholms läns landstings (SLL) reaktion på denna kommunikationsutmaning var bland annat att producera broschyrer och affischer med information för asylsökande.

  Guillermo Montero-Melis. Photo: Arantxa Hurtado Angé

  Beror koncept i vår hjärna på det språk vi talar? Projekt får 3,1 milj. kr av Vetenskapsrådet

  En central fråga för kognitionsvetenskapen är om och i vilken utsträckning människans förståelse av världen beror på språket, i synnerhet om våra koncept formas av det språk vi talar. Guillermo Montero Melis har blivit beviljad en internationell postdok av Vetenskapsrådet, och kommer att forska vid Max Planck Institute for Psycholinguistics in Nijmegen, Nederländerna under tre år.