Interaktion och variation i pluricentriska språk (IVIP)

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
  4. Interaktion och variation i pluricentriska språk (IVIP)
 IVIP: Catrin Norrby, Camilla Wide, Jenny Nilsson, Jan Lindström
Logo © IVIP

Interaktion och variation i pluricentriska språk (IVIP) (2013–2020)

Interaktion och variation i pluricentriska språk – Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska är ett forskningsprogram i samarbete mellan Stockholms universitet, Helsingfors universitet, Åbo universitet och Institutet för språk och folkminnen i Göteborg.

IVIP Presentation (478 Kb)

IVIP Programbeskrivning (250 Kb)

Word bubbles in different shapes. Photo: hfng, MostPhotos

International conference. Languages, Nations, Cultures: Pluricentric Languages in Context(s), 2019

The conference will take place on 22–24 May, 2019, at Stockholm University, Frescati Campus.

The conference is hosted by The Department of Swedish Language and Multilingualism in collaboration with the research programme Interaction and Variation in Pluricentric Languages (IVIP).

Vad är pluricentriska språk?

Många av världens språk är s.k. pluricentriska språk, dvs. språk som talas i fler länder än ett. Bara i Europa finns en rad exempel på sådana språk, till exempel engelska, franska, tyska och svenska. Men samtalar man på samma sätt i olika länder bara för att man talar samma språk? Eller ser de kommunikativa mönstren olika ut? Det vet vi i dagsläget nästan inget om, och det är just det som programmet Interaktion och variation i pluricentriska språk undersöker.

Vi som forskar om pluricentriska språk

Forskningsprogrammet leds av prof. Catrin Norrby, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet; prof. Jan Lindström, Helsingfors universitet; prof. Camilla Wide, Åbo universitet; akademiforskare Jenny Nilsson, Institutet för språk och folkminnen. Programmet koordineras från Stockholms universitet.

Finansiering

Riksbankens Jubileumsfond har beviljat 33,5 miljoner kronor till forskningsprogrammet "Interaktion och variation i pluricentriska språk – Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska" med Stockholms universitet som anslagsförvaltare.

Catrin Norrby. Foto: Pia Nordin

33,5 miljoner till forskning om Interaktion och variation i pluricentriska språk (IVIP) (2013–2020)

Riksbankens Jubileumsfond har beviljat 33,5 miljoner kronor till forskningsprogrammet "Interaktion och variation i pluricentriska språk – Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska" med Stockholms universitet som anslagsförvaltare.

Nya publikationer/New publications

  • Flera av publikationerna finns att ladda ned som fulltextfiler.
  • Many of the publications are open access and available for download.

Catrin Norrby. Foto: Pia Nordin

Professor och IVIP:s programledare

Catrin Norrby, Stockholms universitet

Jan Lindström. Foto: Matti Ahlgren

Professor och forskare inom IVIP

Jan Lindström, Helsingfors universitet

Camilla Wide. Foto: Pia Nordin

Professor och forskare inom IVIP

Camilla Wide, Åbo universitet

Jenny Nilsson. Foto: Tobias Müller

Docent och forskare inom IVIP

Jenny Nilsson, Institutet för språk och folkminnen i Göteborg

IVIP loggor samarbetspartner