Lydia Lundgren. Foto: privat
Lydia Lundgren. Foto: privat

Lydia Lundgren

Telefon: 08-16 26 27
Rum: D 621
E-post: exchange.svefler@su.se

Telefon- och besökstider, besöks- och postadresser, se nedan.

Inställda besökstider

Besökstiderna är tills vidare inställda på grund av den rådande situationen med coronapandemin.

Sommartider

Sommartider/Summertime Lydia Lundgren 2020 (250 Kb)

Ordinarie tider

Ordinarie tider fr.o.m. måndag 17 augusti.

  Telefontider
Tisdag 10–11
  15–16
Torsdag 10–11

 

Besöksadress Postadress

Universitetsvägen 10D
hus D, plan 6, rum D 621
Södra huset
Frescati

Tillgänglighet

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Utbyteskoordinator
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Sommarblomster. Foto: Frugan, MostPhotos
Foto: Frugan, MostPhotos