• Vi ger kursen vårterminer.
  • Kurskod: NS8013 (vt -19), NS8019 (vt -20)

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 3 sep. 2019 (168 Kb)

Schema

Kommer i december.

Högre seminariet i nordiska språk

Kursplan

Vt -19 Planarkivet: Svenska – magisterkurs NS8013

Vt -20 Planarkivet: Svenska – magisterkurs NS8019

Betygskriterier

Betygskriterier NS8008, NS8013 (91 Kb)

Vt -20 Betygskriterier kommer under hösten.

Uppsatsarkiv