Stockholms universitet

Ny webbportal om studenthälsa

Studentlivet kan vara härligt, men också tufft. Nu finns en ny nationell webbportal där du kan få hjälp att ta hand om dig.

Portalen studenthälsa.se har utvecklats på uppdrag av regeringen genom ett samarbete mellan Universitets- och högskolerådet (UHR), Stockholms universitet och Linköpings universitet. Lanseringen skedde den 15 januari. 

Illustration av student framför dator.
Illustration: Elin Jonasson
 

Allt som rör studenthälsa på ett ställe

Här samlas allt som rör studenthälsa på ett ställe. Webbportalen ska fungera som ett komplement till och en avlastning för studenthälsorna på lärosätena runt om i landet, genom att ge råd och tips om hjälp till självhjälp för studenter. Den kommer innehålla fakta, övningar och intervjuer för att hjälpa studenter till ett bättre mående. Via webbportalen kommer du även hitta kontaktuppgifter till och evenemang hos din lokala studenthälsoenhet

 

En god och trygg studietid

Via studenthälsa.se kommer även studenthälsomedarbetare runt om i landet nå en inloggad yta för att kunna dela erfarenheter, material och diskutera studenthälsa med kollegor från andra lärosäten, vilket ger möjlighet till kompetensutveckling och utbyte.

Syftet med studenthälsa.se är att tillgängliggöra studenthälsa för alla studenter i Sverige och ge dem förutsättningar för en god och trygg studietid. 

Studenter som går och pratar med varandra.
Foto: Anna Nilsen, Linköpings universitet