Kurser avancerad nivå

Varningstriangel

Ursäkta röran! Vi gör om utbildningssidorna

Under hösten/vintern flyttar vi över majoriteten av våra kurs- och programsidor till Stockholms universitets utbildningskatalog, med en layout och funktionalitet som på universitets centrala utbildningssajt. Utbildning SU

Detta innebär att vissa sidor kommer att leda till utbildningskatalogen, vissa sidor kommer att vara kvar på vår sajt innan allt är klart.

Vi ber om överseende med om länkar tillfälligt inte fungerar under tiden, och eventuella andra problem.

Kurser avancerad nivå i svenska/nordiska språk

På avancerad nivå ger vi magister- och masterkurser (examensarbete 15 hp resp. 30 hp) i svenska och nordiska språk (historisk ämnesinriktning). Dessutom ger vi kortare ämneskurser (7,5 hp).

Kurser med undervisning

Vi ger normalt undervisning på någon eller några av dessa ämneskurser på avancerad nivå varje termin. Det framgår av kurslistorna nedan – står det exempelvis (vt -20) ges kursen med undervisning den våren.

Sök till dessa kurser i vanlig ordning via antagning.se (länk finns även via resp. kurssida till universitets kurskatalog). Sista anmälningsdag är 15 april inför höstterminen och 15 oktober inför vårterminen. Webbanmälan öppnar en månad före dess.

Läskurser utan undervisning

Övriga ämneskurser i svenska går normalt att läsa som läskurser, och då anmäler du dig direkt via institutionen/studievägledaren. Det finns ofta även möjlighet att läsa några av kurserna i nordiska språk som läskurser.

Kontakta studievägledaren för information om detta.

Britt Arvidsson. Foto: Pia Nordin

Studentexpedition och studievägledare Svenska och Nordiska språk, utbyteskoordinator

Britt Arvidsson

Helena Bani-Shoraka. Foto: Pia Nordin

Studentinflytande vid Institutionen för svenska och flerspråkighet

Helena Bani-Shoraka

Helena är ombud för likabehandlingsfrågor (för studenter) vid Institutionen för svenska och flerspråkighet (inkl. Centrum för tvåspråkighetsforskning och TÖI). Om du inte är student hos oss ska du vända dig till din institution (se SU-sajten).

E-post: helena.bani-shoraka@su.se

Kontakt Lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet

Sök program & kurser
Dagens schema
Sök program & kurser
Alla våra utbildningar
Lediga studieplatser
Mondo
Athena
Mitt universitet
Språkstudion
Studie- och språkverkstan
Texten biblioteket på blå bakgrund
SU Play
Uppsats och mall
Datbaser, föreningar och nätverk
Vill studera - samlad information
aktivera ditt universitetskonto
Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
Jämställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, Sexuella trakasserier, Miljö, Arbetsmiljö
NÄR
Har du idéer och förslag på miljöarbete?
Kris och stöd

FB Svefler

facebook
youtube