Illustration:

Illustration: Pia Nordin (ordmolnet), Matt Cole/MostPhotos (boken)

Praktik i en organisation

I Språkkonsultprogrammet integreras teori och praktik konsekvent, genom regelbunden praktik i en organisation där du löser olika kommunikationsuppgifter. På så sätt får du möjlighet att under utbildningens gång pröva dina teoretiska kunskaper, bygga upp arbetslivserfarenhet och hitta en egen inriktning.

Kurser på programmet

Utbildningen innehåller många perspektiv på språk och kommunikation med kurser i skrivande, textanalys, grammatik, semantik, argumentationsanalys, språksociologi, arbetslivskommunikation, pedagogik med mera. Språkkonsultprogrammet ger därmed en gedigen språklig grund att stå på, så att du som examinerad språkkonsult i svenska ska kunna göra skillnad i vårt moderna språksamhälle.