Fornisländska
Fornisländska

För att kunna läsa och förstå texterna och för att samla faktaunderlag för diskussioner om texterna lär du dig att utnyttja dels relevanta ordböcker och grammatiska/språkhistoriska beskrivningar, dels översikter från olika historiska discipliner. Kursen innehåller även studier av nordisk litteraturhistoria, metrik och mytologi.

  • Vi ger kursen HT21.
  • Särskild behörighet krävs.
  • Kurskod: NS2014

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 3 sep. 2019 (168 Kb)

Schema

HT19 Schema NS2014

Litteratur

Litteratur NS2014 (83 Kb)

Kursplan

Se planarkviet: Fornisländska I

Betygskriterier

Betygskriterier NS2014 (52 Kb)