Mot en kulturhistorisk och en bebyggelsehistorisk bakgrund diskuteras namnens ställning i namnsystemet och förändringar av detta. I kursen orienteras även om uppteckning, bevarande och publicering av namn.

  • Vi ger kursen VT21.
  • Kurskod: NS1083

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 3 sep. 2019 (168 Kb)

Schema

Schema kommer i december 2020.

Kursplan

Se planarkivet: Ortnamn

Litteratur

Litteratur NS1083 (78 Kb)

Betygskriterier

Betygskriterier NS1083 (73 Kb)