Norska

Norska – baskurs 1, 15 hp (ht -19)

På kursen Norska – baskurs 1 får du träning i förståelse av skriven och talad norska samt i grundläggande muntlig färdighet på norska. På kursen behandlas också norska språkets fonologi, basgrammatik och ordförråd i relation till dess olika varieteter. Därtill introduceras den norska språkhistorien för att klargöra den aktuella norska språksituationen.

Undervisningen ges ur grannspråksperspektiv, något som förutsätter goda kunskaper i svenska. Kursen är användbar för alla som har muntliga och skriftliga kontakter med norsktalande.

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 3 sep. 2019 (168 Kb)

Schema

Ht -19 Schema NS1094

Kursen ges med

  • två stycken campusträffar varav en är obligatorisk (måndagkvällar) och
  • sex stycken obligatoriska möten via det digitala verktyget Zoom (måndagkvällar).

Kursplan

Se utbildningskatalogen: Norska – baskurs 1

Litteratur

Litteratur NS1094 (310 Kb)

Betygskriterier

Betygskriterier NS1094 (59 Kb)

Delkurser

Du kan inte söka till endast en av delkurserna, utan bägge ingår i baskursen:

Norska, hör- och läsförståelse, 7,5 hp

Delkursens syfte är att öka din förståelse av olika talade norska varieterer samt förmåga att läsa texter på de två norska skriftspråken, bokmål och nynorska, utifrån ett grannspråksperspektiv. Delkursen erbjuder också en introduktion till den norska tvåspråkssituationen och valfriheten inom de norska skriftspråken. Inom delkursen tränas hörförståelse av både spontant tal och framträdanden och det läses modern sakprosatext och skönlitteratur i olika genrer. I delkursen ingår en introduktion till norskt uttal och skriftspråk och till grundläggande lexikaliska skillnader mellan norska och svenska. I arbetet med att utveckla språkförståelsen ingår även smärre uppgifter i att skriva enklare vardagliga texter på bokmål.

Norska, muntlig färdighet, 7,5 hp

På delkursen övas du i muntlig kommunikation på norska, och därtill behandlas norskt uttal, ordförråd, språkbruk och norsk basgrammatik.

Bokmärk och dela Tipsa
Britt Arvidsson. Foto: Pia Nordin

Studentexpedition och studievägledare Svenska och Nordiska språk, utbyteskoordinator

Britt Arvidsson

Helena Bani-Shoraka. Foto: Pia Nordin

Studentinflytande vid Institutionen för svenska och flerspråkighet

Helena Bani-Shoraka

Helena är ombud för likabehandlingsfrågor (för studenter) vid Institutionen för svenska och flerspråkighet (inkl. Centrum för tvåspråkighetsforskning och TÖI). Om du inte är student hos oss ska du vända dig till din institution (se SU-sajten).

E-post: helena.bani-shoraka@su.se

Kontakt Lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet

Svenska som andraspråk. Foto:  Niklas Björling
Dagens schema
Sök program & kurser
Alla våra utbildningar
Lediga studieplatser
Mondo
Athena
Mitt universitet
Språkstudion
Studie- och språkverkstan
Texten biblioteket på blå bakgrund
SU Play
Uppsats och mall
Datbaser, föreningar och nätverk
Vill studera - samlad information
aktivera ditt universitetskonto
Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
Jämställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, Sexuella trakasserier, Miljö, Arbetsmiljö
NÄR
Har du idéer och förslag på miljöarbete?
Kris och stöd

FB Svefler

facebook
youtube