Ämneslärarprogrammet

Svenska IV inom ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan, 30 hp

Den fjärde ämnesterminen i svenska väljer du om du vill fördjupa dig i språkvetenskap (hos oss) eller i litteraturvetenskap (hos Institutionen för kultur och estetik).

Kursen i språkvetenskap fördjupar det teoretiska studiet i svenskämnet genom två språkvetenskapliga delkurser. I kursen ingår också ett självständigt arbete där du ska visa fördjupad kunskap inom ämnet svenska språket. Det självständiga arbetet bör (NSÄG41)/ska(NSÄA40) ha relevans för lärarprofessionen och du ska genom det visa insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. Arbetet presenteras och försvaras vid ett seminarium.

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 3 sep. 2019 (168 Kb)

Schema

HT19 Schema NSÄA40, NSÄG41

VT20 Schema NSÄA40, NSÄG41

Valbara projekt

Valbara projekt

VT20

Våren 2020 ges två uppsatsprojektet, och du väljer att skriva ditt självständiga arbete inom ett av dem.

Projekt 1

Grammatik

Delkurs kopplad till detta projekt:

Projekt 2

Retorik

Delkurs kopplad till detta projekt:

Läs mer om projekten: Valbara projekt

Den andra delkursen om 7,5 hp väljer du bland följande:

  • Grammatik, 7,5 hp (Svenska – kandidatkurs, NS3045) (valbar för dig som skriver uppsats inom projektet Retorik).

  • Retorik, 7,5 hp (Svenska – kandidatkurs, NS3045) (valbar för dig som skriver uppsats inom projektet Grammatik).

  • Språkvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp (Svenska – kandidatkurs, NS3045)

  • Psykolingvistik, 7,5 hp (Svenska II, NS2031).

  • Andraspråksinlärning och tvåspråkig utveckling, 7,5 hp (Kurspaket SVA I, CTS103) (OBS! Om du har svenska som andraspråk som andra ämne kan du inte välja denna delkurs.).

Kursplan

Litteratur

HT19

Litteratur NSÄA40 (73 Kb)

Litteratur NSÄG41 (73 Kb)

VT20

Litteratur NSÄA40 (73 Kb)

Litteratur NSÄG41 (73 Kb)

Betygskriterier

HT19

Betygskriterier NSÄA40 (90 Kb)

Betygskriterier NSÄG41 (90 Kb)

VT20

Betygskriterier NSÄA40 (92 Kb)

Betygskriterier NSÄG41 (92 Kb)

Utbildningsgång 

För dig med svenska som första ämne är ISD, Institutionen för språkdidaktik är din hemvistinstitution. På deras webbplats kan du se vilka kurser du kommer att läsa varje termin under din utbildning.

 

Bokmärk och dela Tipsa
Maja Johansson. Foto: Pia Nordin

Studentexpedition Lärarutbildning i svenska

Maja Johansson

E-post: studexp.lu.svenska.svefler@su.se

Telefonnummer och telefontider
Rum och besökstider
:
Studentexpedition Lärarutbildning i svenska

Studievägledare:

Dagens schema
Sök program & kurser
Alla våra utbildningar
Lediga studieplatser
Mondo
Athena
Mitt universitet
Språkstudion
Studie- och språkverkstan
Texten biblioteket på blå bakgrund
SU Play
Uppsats och mall
Datbaser, föreningar och nätverk
Vill studera - samlad information
aktivera ditt universitetskonto
Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
Jämställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, Sexuella trakasserier, Miljö, Arbetsmiljö
NÄR
Har du idéer och förslag på miljöarbete?
Kris och stöd

FB Svefler

facebook
youtube