Dessutom får studenten själv öva sina färdigheter i tal, skrift och responsgivning. Under kursen anläggs ett flerspråkighetsperspektiv. Kursen innehåller verksamhetsförlagd utbildning om 3 hp.

Kurskod: US208A

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 3 sep. 2019 (168 Kb)

Kursplan

Inst. för språkdidaktiks (ISD) webbplats: US208A

Litteratur

Litteratur US208A (299 Kb)

Betygskriterier

Betygskriterier US208A (57 Kb)

Delkurser

Inom parentes den institution som ger delkursen.

  1. Textanalys, 6 hp (Svefler)
  2. Skriva och tala – egen produktion, 6 hp (Svefler)
  3. Ungdomars språkutveckling, 10,5 hp (Svefler+ ISD)
  4. Litterär textanalys, 7,5 hp (Littvet.)