Stockholms universitet

Behörig med villkor

Det kan vara så att du inte uppfyller behörigheten när du gör din anmälan, men bedriver högskolestudier och har förutsättningar att uppfylla behörigheten vid utbildningens start.

Du kan då bli antagen eller reservplacerad med villkor. Villkoret ska vara uppfyllt vid kursens eller programmets start för att du ska kunna registrera dig och påbörja utbildningen. 

Villkorlig behörighet beviljas när: 

  • behörighetskravet är en examen om minst 180 hp och du beräknas ha möjligheten att ansöka om och få en examen i tid till den sökta utbildningen startar 
  • behörighetskravet är en kurs eller utbildning som du läser under pågående termin eller bedöms ha förutsättningar att slutföra innan den sökta utbildningen startar 
  • behörighetskravet är en kurs som du har sökt i samma antagningsomgång och som du kommer att läsa innan den sökta kursen startar 

Observera att villkor inte ges för pågående gymnasieutbildning eller för behörighetskrav som baseras på gymnasiala meriter. 
 

Beslut om att den särskilda behörigheten är uppfylld

Antagningsenheten på Stockholms universitet har inte möjlighet att i efterhand ta bort villkor till sökt utbildning, beslutet om du uppfyller villkoret fattas av ansvarig institution vid termins- eller kursstart.  

Kontaktuppgifter till ansvarig institution hittar du på aktuell utbildning i Stockholms universitets utbildningskatalog

 

Kommer du inte uppfylla den särskilda behörigheten?

Blir du antagen med villkor så stryks eventuella lägre prioriterade alternativ. Om du inser att du inte kommer att uppfylla den särskilda behörigheten till en utbildning bör du ta bort alternativet från din anmälan på antagning.se innan urval. Det gör du själv på antagning.se, senast i slutet av juni inför en hösttermin och i slutet av november inför en vårtermin. Tänk på att Stockholms universitet inte tar bort några anmälningsalternativ från anmälan efter urval. 

På denna sida