Stockholms universitet

Behörighet genom reell kompetens

Om du inte uppfyller behörighetskraven genom formella meriter kan du ansöka om att få din behörighet prövad av Stockholms universitet genom reell kompetens. Universitetet gör då en bedömning om du anses ha tillräckliga kunskaper för att klara av den utbildning du sökt.

 

Vad är reell kompetens?

Med reell kompetens menas dina samlade kunskaper och erfarenheter som du kan ha fått på olika sätt, t.ex. genom arbetslivet, föreningslivet, utlandsvistelser, personalutbildning eller annan kursverksamhet. Du kan ansöka om bedömning av reell kompetens för både grundläggande och särskild behörighet men för grundläggande behörighet är en prövning av reell kompetens inte alltid nödvändig.

Saknar du grundläggande behörighet genom en avslutad utbildning på gymnasienivå?

Läs här om hur behörigheten kan prövas genom andra alternativ:  

Prövning av grundläggande behörighet 

 

Så här ansöker du

  1. Anmäl dig som vanligt till utbildningar på antagning.se 
  2. Ladda ner blanketten för ansökan om reell kompetens som du hittar på antagning.se. När du har fyllt i blanketten måste den skrivas ut för att du ska kunna skriva din namnteckning på den. 
  3. Fyll i Kartläggningsformuläret (169 Kb) så grundligt du kan 
  4. Förbered relevanta intyg som styrker dina kunskaper och kompetenser. Relevanta intyg kan komma från studier, såsom betyg, kursförteckningar, intyg av dokumenterad erfarenhet från föreningsliv, personalutbildning eller andra typer av erfarenhet. På dokumenten ska det tydligt framgå tidsperiod och omfattning.
  5. Ladda upp blanketten, kartläggningsformuläret och intygen på antagning.se  
     
 

Ladda upp en fullständig ansökan

Det är viktigt att din ansökan är fullständig och väl genomarbetad. För att en ansökan ska betraktas som fullständig måste det tydligt framgå vilken utbildning du har sökt samt vilket behörighetskrav din ansökan ska prövas mot. Du behöver fylla i kartläggningsformuläret där du tydligt ska beskriva dina kunskaper och kompetenser samt bifoga intyg som kan styrka din beskrivning. 

Har du laddat upp en ansökan i tid som behöver kompletteras kommer du få ett e-postmeddelande om detta via antagning.se. Tänk på att kontrollera ditt skräppostfilter så du inte missar viktig information om din ansökan. 

 

Ansök senast sista anmälningsdag

Din ansökan om reell kompetens måste laddas upp på antagning.se senast sista anmälningsdag. Beslutet om den har godkänts kommer framgå på ditt antagningsbesked. I antagningsbesked finns också information om hur du överklagar beslutet. 

Se viktiga datum för antagning

Observera att ansökan om reell kompetens inte är möjlig om du gör en sen anmälan. 

 

Meritvärde för dig som saknar slutbetyg från gymnasiet

Om antalet sökande till en utbildning är fler än de platser utbildningen har måste du konkurrera med hjälp av ett meritvärde. Saknar du slutbetyg från gymnasiet och har blivit behörig genom reell kompetens rekommenderar vi att du skriver högskoleprovet för att få ett meritvärde. 

 

Kontakt

För att få stöd i att sätta ihop en ansökan om reell kompetens är du välkommen att kontakta studie- och karriärvägledningen. 

Kontakta studie- och karriärvägledningen 

Har du frågor om behörighet och anmälan till en utbildning kan du kontakta antagningsenheten. 

Kontakta antagningen

På denna sida