Hjälp i kommersialiseringsprocessen

Kom till Innovationskontoret med din affärsidé så ger vi dig råd kring hur vi går vidare med din idé. Vi arbetar med att identifiera dina kunder, din marknad, vi utvecklar affärsmodellen tillsammans.

Våra affärscoacher har startat och drivit egna företag i olika brancher.

Efter avslut är tänkbara alternativ samarbete med företag, utlicenisering av affärsidén eller uppstart av företag.

Nätverk med kompetenspartners

Innovationskontoret har ett starkt nätverk med kompetenspartners inom exempelvis finansiering, juridik, ekonomi, IPR och marknad. Självklart är vi ständigt intresserade av att utveckla nya relationer inom områden som är nödvändiga i kommersialiserings-processen.