Stockholms universitet

Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

Studenthälsan jobbar förebyggande när det gäller ANDTS, vilket innefattar alkohol, narkotika, dopning samt tobak och spel. Här kan du läsa mer om hur ANDTS kan påverka din hälsa på olika sätt och hur du kan få stöd.

Vi vet av erfarenhet att det är hjälpsamt att söka stöd tidigt för att ta upp och diskutera frågor inom ANDTS i stället för att bära på och hantera tankar och känslor själv. Tveka inte att kontakta oss på Studenthälsan eller boka en tid för samtal om du känner dig orolig för egen del eller för någon annans skull.

Individuella samtal och telefonrådgivning

En student besöker en psykolog på Studenthälsan.
Foto: Jens Olof Lasthein
 

Alkohol

Som student är det vanligt att befinna sig i sammanhang där det förekommer alkohol. Ofta är det förknippat med positiva upplevelser, men inte alltid. Många studenter berättar att det kan vara svårt att säga nej till att dricka eftersom det känns som att det förväntas att man som student ska dricka alkohol.

En för stor och/eller frekvent alkoholkonsumtion kan påverka dina studier och din hälsa negativt, både på kort och längre sikt. Om du har funderingar eller oro kring din alkoholkonsumtion, så rekommenderar vi att du tar kontakt med oss. Du kan boka tid hos någon av våra företagssköterskor för hälsosamtal eller ringa på vår telefonrådgivning. 

Vill du ha mer information om hur alkohol påverkar dig och din hälsa och kanske göra en självskattning kring dina alkoholvanor, se nedan:

Alkohollinjen

iq

1177

 

Narkotika

Har du kommit i kontakt med droger under din tid som student? Kanske har du varit i en situation där droger förekommit och känt dig nyfiken på att prova? Det är bra att känna till och vara medveten om olika drogers effekt på din hjärna/kropp, mående och fungerande. Visste du till exempel att vår förmåga till inlärning kraftigt försämras av cannabis?

För mer information och om du vill du ha hjälp:

Droghjälpen

1177

Drugsmart

För din skull - fem skäl att avstå

För de allra flesta är det självklart att avstå från droger eftersom det är skadligt för hälsan. Men det finns fler bra skäl att inte använda droger. Här kan du läsa och ladda ner Region Stockholms broshcyr som beskriver fem skäl att avstå från cannabis och andra droger.

För din skull - fem skäl att avstå

 

Dopning

Jagar du den perfekta kroppen? Tänker du att hormonpreparat är en bra genväg till större muskler? Idag ökar användandet av dopningspreparat inom elitidrotten och i samhället i stort. Det vanligaste dopningsmedlet är Anabola androgena steroider (AAS).

Risken för både fysiska och psykiska biverkningar av denna typ av preparat är mycket hög och vissa av biverkningarna kan bli bestående. Dina studier kan påverkas negativt på grund av försämrad psykisk hälsa, exempelvis ökad ångest, oro, humörsvängningar och sömnproblem.

För mer information: 

Dopingjouren

Drugsmart

 

Tobak

Rökning och snusning har en lugnande och ångestdämpande effekt vilket kan kännas skönt när livet upplevs stressigt och kravfyllt. Samtidigt är det väl känt att tobaksbruk medför att du får i dig ämnen som är skadliga för kroppen. Nikotinet i tobak, oavsett om det används i cigaretter, e-cigaretter, brunt snus, vitt snus, tuggtobak eller produkter som kallas ”tobaksfria”, är ett nervgift som skapar ett starkt beroende. Det kan också öka risken för andra beroenden. Du får sämre kondition och risken för en lång rad sjukdomar och negativa hälsoeffekter ökar.

Slutar du använda tobak så minskar skadeeffekterna redan från första dygnet. Du kommer att bli friskare, känna dig mindre stressad och din kondition kommer snart att förbättras. 

För mer information om hur tobak påverkar dig och din hälsa samt var du kan vända dig för att få hjälp att sluta: 

Slutarökalinjen

1177

 

Spel om pengar och spelberoende

Spelberoende är mycket likt andra beroenden. Att utveckla problem med spel om pengar innebär att du har svårt att kontrollera hur mycket pengar och tid du lägger på ditt spelande. Oavsett vad som har lett fram till ditt spelande är det viktigt att ta varje tecken på spelberoende på allvar då det i förlängningen kan få stor och mycket negativ inverkan på arbete/studier, ekonomi, nära relationer och din psykiska hälsa.

Det går att ta kontroll över ditt spelande och det finns bra hjälp att få. Om du känner att du har eller börjar få problem med spel, kontakta oss på Studenthälsan och/eller gå in på någon av nedanstående länkar för mer information:

Stödlinjen

Spelpaus

1177

På denna sida