Stockholms universitet logo, länk till startsida

De olika rollerna och deras ansvar under VFU

Här har vi sammanställt de olika roller och deras ansvar inom den verksamhetsförlagda utbildningen vid Stockholms universitet.

Studenten

 • bjuder in sin handledare till VFU-portföljen och tilldelar hen VFU-rapporten,
 • kontaktar sin handledare så fort VFU-placeringen är klar, för att besöka förskolan/skolan och få reda på vilka regler som gäller för verksamheten,
 • planerar VFU-perioden tillsammans med handledaren utifrån VFU-kursens förväntade studieresultat och studentens kursuppgifter i VFU-portföljen,
 • håller sig uppdaterad om vad som händer inom VFU-kursen i VFU-portföljen,
 • dokumenterar handlingsplanen i VFU-portföljen.

VFU-handledaren (på förskolan/skolan)​​​​​​

 • planerar VFU-perioden tillsammans med studenten utifrån VFU-kursens förväntade studieresultat och studentens dokumentation i VFU-portföljen,
 • fungerar som studentens stöd och reflektionspartner under VFU-perioden,
 • ger vid VFU-periodens slut sin bedömning av hur studenten uppnått VFU-kursens förväntade studieresultat i VFU-rapporten som finns i VFU-portföljen. 

VFU-kursansvarig (vid universitetet)

 • förbereder och utformar kursen utifrån kursplanen
 • examinerar VFU-kursen utifrån flera underlag.

VFU-kurslärare (vid universitetet) 

 • förbereder och stödjer studenten inför och under VFU-kursen, bland annat genom seminarier under VFU-kursen,
 • gör en sammanfattande bedömning av studentens prestationer under VFU-seminarier och VFU-kurs och ger förslag till betyg till kursansvarig.

Besökande lärare vid trepartssamtal (vid universitetet)

 • genomför trepartssamtal

De tre sista rollerna kan vara samma person inom en VFU-kurs, men det kan också vara olika lärare från Stockholms universitet.

På denna sida