Stockholms universitet logo, länk till startsida

Särskilda skäl vid VFU-placering

Byte av VFU-område kan endast göras om du uppfyller något av nedanstående två särskilda skäl.

​​​​​Funktionsnedsättning

Studenter med ett medicinskt intyg eller intyg från samordnarna för studenter med funktionsnedsättning på Studentavdelningen kan tas i särskilt beaktande vid placering.

Barn i förskola eller på fritidshem långt från din bostadsadress

Om du har barn i förskola eller på fritidshem långt från din bostadsadress (din adress i Ladok) ska du ha möjlighet att hinna till VFU-skolan i tid efter att ha lämnat barnet. Om så är fallet kan vi beräkna din restid från förskolan/fritidshemmet istället för från bostaden. Intyg från barn-/skolbarnomsorg som visar att barnet har en placering krävs. Ifyllbar PDF (öppnas helst i Chrome, om det inte fungerar så spara först ned PDF-filen och fyll sedan i blanketten):  Intyg placering barnomsorg.pdf (66 Kb)

VFU-sekretariatet behöver intyget senast två veckor efter terminsstart

Intyg som styrker något av ovanstående skäl skickas till VFU-sekretariatet senast två veckor efter terminsstart den termin du ska ha din första VFU. Intyget kan antingen:

  1. scannas in och skickas till vfu@su.se 
  2. eller postas till: VFU sekretariatet, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm

 

På denna sida