Stockholms universitet logo, länk till startsida

VFU-portföljen

Den digitala VFU-portföljen är ett pedagogiskt verktyg under lärarstudenternas VFU. I VFU-portföljen finns allt material från kursläraren som berör den aktuella VFU-kursen, studentens VFU-dokumentation samt dokumentation kring eventuella trepartssamtal och VFU-rapport.

Studentens dokumentation är transparent och kan följas av VFU-handledare och kurslärare. Arbetet i VFU-portföljen syftar till att stödja studenten i att synliggöra sitt lärande och sätta det i relation till VFU-kursernas förväntade studieresultat samt att utveckla förmågan till självbedömning. Dokumentationen utgör också underlag för examination.

Guider till VFU-portföljen

Guider till VFU-portföljen finns i Serviceportalen. För att hitta rätt instruktioner klicka på din målgrupp:

För student

För VFU-handledare

VFU-kurslärare

Instruktionsfilmer för VFU-portföljen

Se instruktionsfilmer för VFU-portföljen.

Guider för lärosäten

För stöd i arbetet som VFU-kurslärare på lärosäte finns en lathund gällande VFU-portföljen.
Lathund för kurslärare på lärosäten VT20.pdf (688 Kb)

Dataskyddsförordningen, offentlighetsprincipen och VFU-portföljen 

Din dokumentation i VFU-portföljen faller under allmän handling och offentlighetsprincipen. Det är därför särskilt viktigt att du följer Dataskyddsförordningen som bland annat innebär att du måste värna om den registrerades personliga integritet och att du endast skriver sådant som du är beredd på kan läsas av andra.
Läs mer om Dataskyddsförordningen, offentlighetsprincipen och VFU-portföljen.

Logga in i VFU-portföljen

Logga in i VFU-portföljen

Den gamla VFU-portföljen (HT11-HT16)

Det går inte längre att komma åt materialet i den gamla VFU-portföljen. Den gamla portföljen gäller endast studenter med VFU-kurser från HT11 till och med HT16.

Kontakt och manualer gällande VFU-portföljen
 

Teknisk support och verksamhetsfrågor

E-post: portfoljvfu@su.se

Manualer 

Du hittar manualerna i Serviceportalen.

 

 

På denna sida