Stockholms universitet

VFU-portföljen

Den digitala VFU-portföljen är ett pedagogiskt verktyg under lärarstudenternas VFU. I VFU-portföljen finns allt material från kursläraren som berör den aktuella VFU-kursen, studentens VFU-dokumentation samt dokumentation kring eventuella trepartssamtal och VFU-rapport.

Studentens dokumentation är transparent och kan följas av VFU-handledare och kurslärare. Arbetet i VFU-portföljen syftar till att stödja studenten i att synliggöra sitt lärande och sätta det i relation till VFU-kursernas förväntade studieresultat samt att utveckla förmågan till självbedömning. Dokumentationen utgör också underlag för examination.

I dagsläget används VFU-portföljen av följande lärosäten: Gymnastik- och idrottshögskolan, Lunds universitet, Malmö universitet, Stockholms universitet och Södertörns högskola. Har ditt lärosäte frågor om verktyget, kontakta: portfoljvfu@su.se

Guider till VFU-portföljen

Guider till VFU-portföljen finns i Serviceportalen. För att hitta rätt instruktioner klicka på din målgrupp:

För student

För VFU-handledare

VFU-kurslärare

Instruktionsfilmer för VFU-portföljen

Se instruktionsfilmer för VFU-portföljen.

Guider för lärosäten

För stöd i arbetet som VFU-kurslärare på lärosäte finns en lathund gällande VFU-portföljen.
Lathund för kurslärare på lärosäten VT20.pdf (688 Kb)

Dataskyddsförordningen, offentlighetsprincipen och VFU-portföljen 

Din dokumentation i VFU-portföljen faller under allmän handling och offentlighetsprincipen. Det är därför särskilt viktigt att du följer Dataskyddsförordningen som bland annat innebär att du måste värna om den registrerades personliga integritet och att du endast skriver sådant som du är beredd på kan läsas av andra.
Läs mer om Dataskyddsförordningen, offentlighetsprincipen och VFU-portföljen.

Gallring i VFU-portföljen!

Två år efter examen eller eventuellt studieavbrott kommer hela din portfölj, dina uppgiftssvar och din VFU-rapport, att gallras. Ljud- och videofiler äldre än 6 månader kommer också att gallras bort. Detta kommer att ske från och med terminsslut VT2024!

VFU-portföljen förbehåller sig rätten att gallra material i enlighet med gällande lagkrav.

Som student har du alltid möjlighet att ladda ner din samlade VFU-dokumentation och dina ljud- och videofiler om du skulle vilja spara undan dem.

Logga in i VFU-portföljen

Logga in i VFU-portföljen

 

Kontakt och manualer gällande VFU-portföljen
 

Teknisk support och verksamhetsfrågor

E-post: portfoljvfu@su.se

Manualer 

Du hittar manualerna i Serviceportalen.

 

 

 

På denna sida