Stockholms universitet logo, länk till startsida

VFU-rapport

VFU avslutas med att din VFU-handledare fyller i en VFU-rapport, där hen bedömer om du har uppnått varje förväntat studieresultat för kursen.

  • VFU-rapporten är ett bedömningsunderlag för VFU-kursläraren som sätter betyg på kursen.
  • VFU-handledaren ger ett skriftligt omdöme av dina prestationer i VFU-rapporten som finns i din VFU-portfölj. I VFU-rapporten ska handledaren ta ställning till om du har uppnått målen för varje förväntat studieresultat inom kursen.
  • Om du har varit frånvarande en eller flera dagar under kursen, ska rapporten fyllas i när du har tagit igen dessa dagar. Du och din handledare kommer överens om när dagarna ska tas igen. Dagarna måste tas igen inom tre verksamhetsmånader från kursens slut annars måste hela kursen göras om. Du kan inte få något betyg på kursen innan alla dagar är genomförda. Mer information om komplettering av frånvaro finns i din kursbeskrivning. 
På denna sida