Utbildningstolkning

Tolk och studenter i utemiljö.

Tolksektionens uppdrag

Vårt mål är att döva, hörselskadade och dövblinda studenter ska kunna delta i studier på samma villkor som hörande studenter. Du kan få tolk till alla studieanknutna situationer.

Teckenspråkstolk på matematikföreläsning Foto: Matematiska institutionen

Att använda tolk

Teckenspråkstolkarna möjliggör kommunikation mellan alla närvarande.

Bild MacBook

Att beställa tolk

Du som är registrerad student eller medarbetare vid Stockholms universitet, eller andra lärosäten vid överenskommelse, erbjuds tolk i olika sammanhang.

En skylt med texten Tolk och Interpreter samt Stockholms universitet och logga.

Personal vid sektionen för utbildningstolkning

Vid sektionen för utbildningstolkning arbetar tjugofem personer, varav två skrivtolkar och arton teckenspråkstolkar.

KONTAKT

Tolksamordningen
E-post: tolksamordning@su.se
Telefon/SMS: 070-422 15 18

Sektionschef Tord Rådahl
E-post: tord.radahl@su.se
Telefon/SMS: 070-4221500

Samordningens öppettider
Ordinarie öppettider är vardagar:
Måndag - torsdag: 7.00 - 18.00
Fredag: 7.00 - 17.00
Samordningen är stängd helgdagar.

Besöksadress:
Studenthuset, Beta, rum 168