Stockholms universitet

Utbytesstudier

Längtar du ut i världen? Varför inte ta chansen att läsa en del av din utbildning utomlands? Här berättar vi om vilka alternativ som finns till utlandsstudier och hur du går till väga för att ansöka.

Studentutbyte innebär att två universitet byter studenter med varandra inom ett samarbetsavtal och därför betalar du inte någon studieavgift. Du kan söka utbyte för antingen en eller två terminer. En del utbyten omfattas av programmen Erasmus+, Nordplus eller north2north och berättigar till stipendier.

Stockholms universitets utbytesavtal och -nätverk finns på två olika nivåer: institutionsnivå och central nivå. Ansökningsproceduren skiljer sig åt mellan de två nivåerna.

Informationstillfällen om utlandsstudier

En tjej sitter vid en röd ryggsäck.
Foto: Resi Kling/Unsplash
 

De flesta institutioner vid universitetet har avtal med utländska systerinstitutioner. Avtalen är oftast begränsade till ett ämnesområde och för att kunna söka måste du i de flesta fall studera vid den institution som äger avtalet. Behörighetskrav, urvalskriterier och tid för utlysningen bestäms av institutionerna, vilket innebär att det varierar från institution till institution. Institutionsavtalen administreras av utbyteskoordinatorn på din institution.

Du hittar utbytesmöjligheter via institutionerna i vår avtalsportal:

Avtalsportalen

Exempel på utbytesprogram, -avtal och nätverk på institutionsnivå: 

Erasmus+

Nordplus

På varje institution finns en utbyteskoordinator som du kan ta kontakt med för att undersöka dina möjligheter. 

Utbyteskoordinatorer på institutionerna

 

Universitetsövergripande (centrala) utbytesavtal kan sökas av studenter vid Stockholms universitet oavsett institutionstillhörighet. För tillfället har vi avtal med universitet i Nordamerika, Sydamerika, Asien, Mellanöstern (Israel) och Oceanien. Dessutom har vi centrala utbytesavtal i Europa inom nätverken Civis Erasmus+ och Nordlys Erasmus+. Studentavdelningen administrerar de centrala avtalen och nätverken.  

Du hittar utbytesmöjligheter på central nivå i vår avtalsportal:

Avtalsportalen

Följande utbytesprogram, -avtal och nätverk ligger på central nivå: 

Civis Erasmus+

north2north

Nordlys Erasmus+

 

Institutionsavtal

Behörighetskrav för institutionsavtal kan variera från institution till institution. Ta kontakt med utbyteskoordinatorn vid din institution för att få mer information. 

Utbyteskoordinatorer vid institutionerna

Centrala avtal

De universitetsövergripande avtalen kan sökas av samtliga studenter vid Stockholms universitet oavsett ämnesområde. För att kunna åka på utbytesstudier genom centrala avtal måste du:

  • Uppfylla behörighetskraven för centrala avtal och nätverk: Behörighetskrav
  • Vara registrerad student vid SU när du söker
  • Kunna tillgodoräkna dig dina utlandsstudier vid Stockholms universitet efter utbytet
  • Ha för avsikt att ta ut en examen vid Stockholms universitet

Observera att även då det finns universitetsövergripande avtal så brukar vissa ämnen ibland inte ingå. Information om vad som gäller för respektive partneruniversitet finns i avtalsdatabasen och under i informationen som tillhör utlysningarna.

Läs mer om behörighetskrav och urvalskriterier för centrala avtal och nätverk:

Behörighetskrav 

Urvalskriterier

Civis-Erasmus+

Civis-avtalen kan sökas av samtliga studenter vid Stockholms universitet oavsett ämnesområde. För att kunna åka på utbytesstudier genom Civis måste du:​​​​​ uppfylla behörighetskrav för Erasmus+

Information om särskilda behörighetskrav för kurser kommer att finnas under aktuell utlysning. 

Urvalskriterier

 

Så söker du ett utbyte

Institutionsavtal

Utbyten via institutionsavtal söker du via din institution. Kontakta utbyteskoordinatorn för mer information. 

Utbyteskoordinatorer på institutionerna

Centrala avtal

​​​​Om du vill söka en utbytesplats genom centrala avtal och nätverk, så hittar du detaljerad information om hur du söker på sidan: 

Ansökan centrala avtal - steg för steg

Lägg märke till att det endast går att påbörja en ansökan när utlysningen är öppen. 

 

Utlysningar

Här hittar du information om öppna utlysningar

 

Du som är student vid Stockholms universitet och genomför utbytesstudier under din utbildning kan söka ett flertal olika stipendier.

Det finns flera program som erbjuder stipendier under utbytesperioden och du kan läsa mer om hur och när du söker dessa genom länkarna nedan. Observera att du inte kan söka dessa stipendier förrän du har ansökt om och blivit erbjuden en utbytesplats inom aktuellt utbytesprogram. 

Stipendier som Stockholms universitet handlägger:

Erasmus+

Nordlys och Nordplus

north2north

Stipendium för studier vid Adam Mickiewicz University, Polen

 

Du som har en varaktig funktionsnedsättning och får stöd under dina studier vid Stockholms universitet kan också få stöd under dina studier som utbytesstudent.

  • Rådgör med utbyteskoordinatorn på din institution om vilka möjligheter till utlandsstudier som finns.
  • Utbyteskoordinatorn på din institution ansvarar för att kontakta det universitet du önskar studera vid och efterfrågar vilken form av stöd de erbjuder.
  • Om du behöver ett intyg om rekommenderat stöd kan du kontakta Samordnaren för studenter med funktionsnedsättning.
  • En internationell guide och sökbar databas med information om möjligheter till studier och praktik runtom i världen finns på Independent Living Institutes hemsida.
  • På Nordens välfärdscenters hemsida hittar du samlad kunskap om funktionsnedsättningsarbetet i Norden. Där finns även en sida som specifikt tar upp studentmobilitet.  

Stöd för studenter som reser via Erasmusprogrammet

Studenter som deltar i ett Erasmusutbyte och har en permanent eller långvarig funktionsnedsättning, inklusive funktionsnedsättning orsakad av fysisk eller psykisk ohälsa eller har extra kostnader under utbytet på grund av funktionsnedsättningen kan ansöka om extra stipendiemedel. 

Checklista för utresande Erasmusstudenter med funktionsnedsättning

Information om extra stipendiemedel för funktionsnedsättning

 

Du som ska åka iväg

Har du blivit beviljad ett utbyte? Här har vi samlat information för dig som ska åka iväg.

Praktisk information om utbytesstudier

På denna sida