Talböcker

Studenter som studerar vid Stockholms universitet och som har en läsnedsättning kan få tillgång till talböcker. För att få talböcker krävs det att du har någon form av funktionsnedsättning som gör det svårt för dig att läsa tryckt text.

Läs mer om vem som får låna talböcker

Genom biblioteket får du ett talbokskonto i Legimus och vi visar dig hur du använder och beställer talböcker.

Legimus

 

Drop-in för att skapa ett talbokskonto i Legimus

Du som har rätt till ett talbokskonto är välkommen till oss på biblioteket för att registrera ett konto i Legimus. Vi registrerar dig och visar hur du använder Legimus. Vi håller registreringar via Zoom eller på plats i biblioteket. Vid terminsstart hänvisar vi i första hand till våra drop-in tider.

Drop-in erbjuds följande datum, kl. 10–12 på plats i biblioteket och kl. 13-15 via Zoom, https://stockholmuniversity.zoom.us/j/9951751820


Onsdagen den 23 augusti
Måndagen den 28 augusti
Tisdagen den 29 augusti
Torsdagen den 31 augusti


Måndagen den 4 september
Tisdagen den 5 september
Torsdagen den 7 september
Måndagen den 11 september
Torsdagen den 14 september
Måndagen den 18 september
Torsdagen den 21 september

Kontakta oss via e-post lasstod.sub@su.se för att boka en tid, om ingen av drop-in-tiderna passar.

Om du redan har ett konto i Legimus behöver du inte registrera ett nytt konto. Allt du behöver göra är att byta bibliotek så att ditt konto hör till Stockholms universitetsbibliotek. Kontakta oss via e-post lasstod.sub@su.se

 

Beställ talböcker

Du kan beställa obligatorisk kurslitteratur som inte finns inläst i Legimus.
Logga in med din universitetsinloggning och fyll i formuläret för talboksbeställningar.

Formuläret för talboksbeställningar

Var ute i god tid då en inläsning kan ta upp till 8-12 veckor.
Kortare texter som artiklar och kompendier produceras inte som talböcker i Legimus.

 

Använd talsyntes

Artiklar och andra texter som inte produceras som talböcker, kan du få upplästa med hjälp av talsyntes. Alla studenter vid Stockholms universitet kan ladda ner talsyntesen ClaroRead Plus genom universitetets webbplats.

Ladda ner ClaroRead Plus

Om du har dokument som är inskannade kan det hända att ClaroRead Plus inte kan läsa dessa direkt. För att de ska bli läsbara kan du använda dig av funktionen "Skanna" i ClaroRead Plus.

Så här använder du funktionen Skanna i ClaroRead

Särskilt pedagogiskt stöd vid universitetet har mer information om olika typer av talsyntes på sin webb. Där hittar du också mer information om andra digitala hjälpmedel.

Information om digitala hjälpmedel och studieverktyg hos Särskilt pedagogiskt stöd

 
 

För att underlätta för dina studenter i behov av talböcker kan du som lärare:

  • Se till att studenterna har tillgång till uppdaterade litteraturlistor i god tid innan terminsstart. Det gör att studenten hinner beställa eventuell kurslitteratur som ännu inte finns som talböcker.
  • Skicka in förslag på ”Klart till kursstart”. Se nedan vad som krävs för en beställning.
  • Se till att det material som inte kan beställas som talböcker, t.ex. artiklar, finns i ett elektroniskt och tillgängligt format.

Studenter som har behov av anpassad kurslitteratur får det genom webbtjänsten Legimus. Biblioteket hjälper till att registrera Legimuskonton åt de studenter som har rätt till det. För att få tillgång till Legimus krävs det att studenten har någon form av funktionsnedsättning som gör det svårt att läsa tryckt text.

Läs mer på Legimus webbplats om vem som har rätt att få ett konto i Legimus.


Det vanligaste formatet i Legimus är talböcker. För studenter med en synnedsättning finns det också möjlighet att få kurslitteraturen i form av punktskrift eller som e-text. Den anpassade litteraturen produceras till Legimus av Myndigheten för tillgängliga medier (MTM).


Beställa nya talböcker

Kursböcker som inte finns i Legimus beställs i först hand av studenterna själva. Studenterna beställer böcker genom att fylla i bibliotekets formulär för talboksbeställningar. När beställningen kommit in till oss på biblioteket beställer vi talboken hos MTM.

Bibliotekets formulär för talboksbeställningar

Publicera litteraturlistan i god tid innan kursstart

Produktionstiden för en talbok kan vissa perioder vara 8-12 veckor. Det är därför viktigt att studenterna har tillgång till uppdaterade litteraturlistor i god tid innan terminsstart för att hinna beställa de talböcker som inte redan finns i Legimus.

Lärare kan beställa talböcker med ”Klart till kursstart”

Du som lärare har också vissa möjligheter att önska att talböcker ska produceras, enligt det som MTM kallar ”Klart till kursstart”. För att en bok ska kunna beställas som ”Klart till kursstart” måste det vara;

  • Troligt att titeln kommer att efterfrågas av en eller flera studenter med läsnedsättning. Beställ därför endast böcker om du vet att det kommer att vara studenter på kursen som har behov av talböcker.
  • Boken får inte vara äldre än två år.
  • Boken måste vara obligatorisk på kursen.

Beställningar på ”Klart till kursstart” skickas till lasstod.sub@su.se.

Att en bok beställs som ”Klart till kursstart” innebär inte en garanti att MTM kommer att välja att producera boken som talbok. Det är därför alltid bra att studenter i behov av talböcker också gör en talboksbeställning själva då en bok saknas i Legimus.

Använd artiklar och kompendier i tillgängliga elektroniska format

MTM producerar inte artiklar eller kompendier som talböcker. De studenter som vill få dessa texter upplästa kan använda sig av en talsyntes. Det finns flera olika typer av talsynteser, men genom Stockholms universitet har alla studenter tillgång till talsyntesen ClaroRead Plus. Eftersom studenter kan behöva använda talsyntes till texter är det alltid till fördel för studenterna om de texter som används på en kurs finns i ett tillgängligt elektroniskt format. Det kan till exempel vara svårt för en talsyntes att läsa upp en text om kopian av texten är väldigt otydlig.

 

 

Kontakt

Talboksservice
På denna sida