För universitetslärare

Biblioteket erbjuder dig som lärare vid Stockholms universitet stöd i form av undervisning och digitala kurser för dina studenter.

Om du utbildar studenter som ska skriva uppsats vid Stockholms universitet erbjuder bibliotekets lärandestöd olika kurser i informationskompetens för dina studenter.

Biblioteket köper in den kurslitteratur som används under dina kurser. Litteraturlistorna skickas till biblioteket.

 

Kurser i informationskompetens

Målet för bibliotekets kurser är att utveckla studentens förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå. Kurserna vänder sig i första hand till studenter som ska skriva en uppsats eller annat vetenskapligt arbete och behöver kunna söka, värdera och referera korrekt. 

Lärandemål

Efter att ha gjort kursen ska studenten:

  • Ha kännedom om olika informationskällor och söktjänster
  • Kunna genomföra en vetenskaplig informationssökning
  • Kunna ta ställning till om olika källor är trovärdiga och relevanta
  • Känna till olika verktyg som underlättar skrivandet av referenser

Kursupplägg

Det finns två kursupplägg att välja på:

1. Självstudiekurs i Athena: Grundläggande informationssökning

Universitetsbiblioteket - Grundläggande informationssökning är en självstudiekurs som består av texter, filmer och självrättande quiz och tar c:a 45 minuter att genomföra. Kursmaterialet vänder sig till alla studenter oavsett ämne och innehållet är därför generellt hållet. Du kan kopiera självstudiekursens planering och lägga in på studenternas kurssida i Athena. OBS! Tänk på att lägga till självstudiekursen på nytt varje termin så att dina studenter får en uppdaterad version.

Kopiera kurs i Athena

Kontakta biblioteket via kursbokningsub@su.se om du har frågor eller behöver hjälp att  lägga upp resursen i Athena

2. Flipped Classroom: Självstudiekurs i Athena och uppföljande workshop

Studenterna förbereder sig genom att göra självstudiekursen i Athena och kommer därefter till en fördjupande workshop i biblioteket (max 25 personer) eller på Zoom. Vi kan också hålla workshopen på er institution. Vi anpassar innehållet efter ämnet och dina önskemål.

Workshopen kostar 664 SEK per timme.

Beställ kurs

Boka kursen här

 

Skicka kurslitteraturlistor till biblioteket

Varje institution och kursansvarig ansvarar för att informera biblioteket om vilka kursböcker som gäller inför varje ny termin.

Skicka kurslitteraturlistor till kurslitteratur.sub@su.se  På listorna ska det tydligt framgå vilka titlar som är nya för terminen. Då går inköpshanteringen snabbare.

Biblioteket har tyvärr ingen möjlighet att aktivt bevaka slutsålda titlar som finns med på kurslitteraturlistor. Men får vi veta att en tidigare slutsåld bok åter finns tillgänglig förvärvar vi den.

Studenter som till följd av ett funktionshinder har behov av anpassad kurslitteratur får tillgång till sin kurslitteratur genom Legimus. Det du som lärare framförallt kan tänka på för att underlätta för dessa studenter är att se till att litteraturlistan för kursen är publicerad i god tid innan kursstart. Detta för att studenterna ska ha god tid på sig om de behöver beställa nya talböcker.

Mer information om talböcker för dig som är lärare

 

 

Kontakt

Kursbokning
Talboksservice
På denna sida