Studiebesök

Varje år tar biblioteket emot ett antal förfrågningar om studiebesök, både inom ramen för Erasmus+ och andra typer av besök.

 

Studiebesök

Vi brukar ta emot besökare både från Sverige och från utlandet där vi erbjuder möten med ledningen, medarbetare, jobbskuggning och/eller visning av lokalerna, allt beroende på intresse och önskemål.

Vi är naturligtvis glada över att många personer och organisationer är intresserade av vår verksamhet och vill besöka oss. Dessvärre kan vi inte tacka ja till alla förfrågningar och därför ber vi dig som vill besöka oss att lämna en kort redogörelse för anledningen till ditt besök:

•    Hur många personer vill besöka biblioteket?
•    Vilken institution/lärosäte kommer du ifrån?
•    Vilken del av vår verksamhet är du intresserad av?
•    Hur långt har du tänkt att ditt besök ska vara?
•    Är du flexibel när det gäller tid och datum?

Vänligen skicka din förfrågan till studiebesok_biblioteket@su.se ca en månad innan besöket ska äga rum.

Tack för ditt intresse för Stockholms universitetsbibliotek!

 

 

Erasmus+

Erasmus+ är namnet på EU:s program för att främja internationellt samarbete. Programmet ska bidra till att höja kvaliteten och stärka den europeiska dimensionen inom högre utbildning genom europeiskt samarbete.

Du kan söka Erasmus-stipendiet för personalmobilitet för att vistas hos oss inom ramen för det så kallade Personalmobilitet (STT). Det innebär att du gör ett studiebesök hos oss eller går parallellt med vår personal (”jobbskuggar”).

Vistelsetiden är vanligtvis 2-5 dagar, men det finns möjlighet att förlänga den.

Administrationen sköts av ditt eget lärosäte/institution. Ett "Mobility Agreement" ska upprättas av din institution/organisation på din begäran. Stockholms universitetsbibliotek, i egenskap av mottagande institution, måste dock godkänna och signera dokumentet innan du kan gå vidare med din planering.

Det är din institution/lärosätet som ansvarar för finansieringen av din vistelse under perioden, så ta reda på alla detaljer innan du ansöker till oss. Stockholms universitetsbibliotek disponerar inte några extra resurser för inresande stipendiater och kan inte heller erbjuda bostäder.

Som inresande stipendiat till Stockholms universitet täcks du av GIF-försäkringen som universitetet har tecknat. Som Erasmuspersonal är du dessutom, liksom övriga studenter och anställda, täckt av personskadeförsäkringen (Kammarkollegiet) under tiden du vistas på universitetsområdet samt under resor till och från universitetet.

Mer information om försäkringen på Kammarkollegiets webbplats
 

Du ansöker genom att skicka e-post till erasmusrequest_library@su.se 

I ansökan ska du ange:

•    Ditt namn och befattning
•    Namn och befattning på personen som har godkänt din vistelse
•    Namn på institutionen och lärosäte du kommer ifrån
•    Syftet med ditt besök (kortfattat)
•    Under vilken period (datum) avser du att komma

Välkommen med din ansökan!
 

 

Kontakt

På denna sida