Tillgänglighet

Alla studenter ska ha möjlighet att studera på lika villkor. På biblioteket finns därför tillgänglighetsanpassade lokaler, läsesal för allergiker, talboksservice och resursrum, med mera.

En bra arbets- och studiemiljö är en självklarhet för studenter, lärare och forskare vid Stockholms universitet. Biblioteket är en viktig del av studie- och lärandemiljön, och vi anpassar våra lokaler och tjänster så att de ska vara tillgängliga för alla. 
Utöver anpassningar i det fysiska rummet arbetar vi också med en tillgänglighetsanpassad webbplats. Vi textar alla våra informationsfilmer och även vår podd Bakom bokhyllan finns i textformat. 
Tjänster och stöd

Podden Bakom bokhyllan

 

Tillgängliga lokaler och hissar

Frescatibiblioteket har två våningsplan som är öppna för våra besökare. En trappa och två hissar leder upp till det övre planet (plan 5). På entréplanet (plan 4) finns två toaletter för rullstolsburna (RWC), och på det övre planet finns tre. 
Se placering på den interaktiva kartan

Telefon och öppettider: se nedan under Kontakt

 

Läsesal för allergiker

På Frescatibiblioteket finns en läsesal för allergiker på övre planet. Salen har tolv studieplatser och är särskilt inredd med möbler och material valda med tanke på allergier och städning, samt bra ventilation. 
Regler i läsesalen för allergiker:

  • Använd inte starka dofter
  • Ta inte med dig nötter, jordnötter eller produkter som kan innehålla detta.
  • Undvik tobaksrökning innan du går in i rummet
  • Ha inte på dig kläder som varit i kontakt med pälsdjur

Vi kan tyvärr inte garantera en helt allergenfri miljö, men vi hoppas att alla respekterar reglerna. Tänk på att allergiska reaktioner kan bli allvarliga för den som drabbas!

 

Talböcker och pedagogiskt stöd

Alla bibliotekets datorer är utrustade med talsyntes.

Om du har en funktionsnedsättning som gör det svårt för dig att läsa tryckt text kan du få tillgång till talböcker i Legimus. 
Så här registrerar du ett talbokskonto 

För dig med särskilda behov finns resursrum på biblioteket. Rummen har datorer med specialprogram som talsyntes och rättstavningsprogram.
Läs mer om resursrummen

Universitetet erbjuder även andra former av stöd vid funktionsnedsättning. 
Särskilt pedagogiskt stöd vid Stockholms universitet

 

Kontakt

Kontaktperson tillgänglighet bibliotekslokaler
Talboksservice
På denna sida