Biblioteket som studieplats

Biblioteket har omkring 1400 läsplatser och 42 grupprum. Här finns även skrivare, trådlöst nätverk och annan service. Allmänheten är välkommen att använda läsplatserna.

 På bibliotekets entréplan finns flera ytor med grupparbetsplatser, där det är fritt fram att prata. Det inglasade Bergdahlrummet är dock en tyst zon med individuella läsplatser. 

Flera studenter läser på läsplatser i Frescatibiblioteket. Foto Karl Edqvist
Foto: Karl Edqvist

På det övre planet finns många individuella läsplatser och de flesta grupprummen. Hela det övre planet och trappan dit är en tyst zon. Grupprummen bokas i förväg och är bara tillgängliga för universitetets studenter.

I biblioteket finns ett antal datorer, och de flesta kräver inloggning med universitetskonto. På några datorer kan alla söka i bibliotekskatalogen och på en gästdator kan övriga besökare även söka i våra databaser och andra e-resurser.

Hitta på biblioteket

 

Våra trivselregler är framtagna i samarbete med studentrepresentanter. 

Respektera besökare och personal. Håll en låg samtalston och låt telefonen vara i ljudlöst läge så att alla kan få studiero. Respektera de tysta zonerna och undvik att prata när du går i trappan till tysta övre plan eller lämnar grupprummen där. Ta hänsyn till allergiker och undvik starka dofter. Vänligen respektera att lokalerna inte är avsedda att sova i. Inga typer av transportmedel är tillåtna i lokalen. 

Håll ordning. Lämna studieplatsen i samma skick som du själv önskar ha den. Plocka undan efter dig, släng ditt skräp och ställ tillbaka möbler på sina platser när du går för dagen. 

Ingen mat i biblioteket. Fika och frukt går bra att äta i biblioteket, men inget som luktar eller kladdar. Om du tar med dig kaffe, välj gärna en mugg med lock. Detta gäller även i grupprummen.

 

Lämna aldrig mobil, dator eller andra värdesaker obevakade. Ta med dig alla stöldbegärliga saker när du lämnar din plats, även om du bara är borta en kort stund. 
Biblioteket är öppet för allmänheten och har vanligen flera tusen besökare per dag.
Stölder förekommer tyvärr.
 

 

Boka grupprum eller resursrum

Du som är student vid Stockholms universitet kan boka grupprum i biblioteket. Det finns totalt 45 grupprum i olika storlek i biblioteket. 

För dig med särskilda behov finns fyra resursrum på entréplanet. Rummen har datorer med specialprogram. Du måste kontakta studentavdelningens samordnare för att få passerkort till resursrummen innan du kan boka dessa rum.

Grupprummen och resursrummen är tillgängliga under bibliotekets öppettider. Observera särskilt stängda dagar vid storhelger.

Boka grupprum

När du bokar ett grupprum, tänk på att:

 • Det går att boka max 10 timmar per bokningstillfälle, tidigast 14 dagar innan rummet ska användas.
 • Avboka om du inte kommer att använda rummet.
 • Välj ett lagom stort grupprum efter hur många personer ni ska vara i rummet – dels för att ventilationen skall fungera bra, dels för att rummen ska användas optimalt.

För att hitta till det grupprum du bokat, se kartan över biblioteket. Grupprum 1-40 finns på övre planet och grupprum/resursrum A-H på entréplanet.

 • Du får inte möblera om, t.ex. flytta in fler stolar i rummet.
 • Det är inte tillåtet att äta mat i rummen.
 • Lämna rummet i det skick du själv vill hitta det. 

Det finns ett antal adaptrar för utlån för att kunna koppla upp din dator mot skärmen i rummet. Fråga personalen vid informationspunkterna.

Tänk på att du behöver ett passerkort för att få tillgång till rummen. Passerkort  får du från studentavdelningens samordnare. 

Läs mer om hur du ansöker om passerkort och annat stöd vid funktionsnedsättning 

Regler för resursrummen:

 • Använd rummen max 4 timmar per vecka, minst 2 timmar i taget.
 • Rummen kan inte bokas för tentamen.
 • Om du använder rummen och utrustningen i dem på fel sätt kan kortet återkallas.
 

Hyra skåp eller vagn

Du som är student vid Stockholms universitet kan hyra skåp eller vagn i biblioteket för förvaring av studiematerial. Hyresavgiften är 400 kr per år för vagnar och stora skåp och 300 kronor per år för små skåp. 

Det finns två olika storlekar på skåpen och en sorts vagn (som dras ut ur ett skåp). Se de olika varianterna nedan:

Litet skåp. Foto: Cecilia Burman
Stort skåp. Foto: Cecilia Burman
Vagn. Foto: Cecilia Burman

 

För att få hyra skåp måste du vara registrerad vid en institution på Stockholms universitet och dessutom ha ett aktivt bibliotekskonto med studentstatus vid biblioteket.

 • Du får omedelbart ett erbjudande om ett skåp eller en vagn.
 • När du accepterar erbjudandet lånas en nyckel ut till dig som ett boklån. En hyreskostnad påförs också ditt konto.
 • Du betalar hyreskostnaden via Mitt bibliotekskonto eller när du hämtar ut nyckeln. När avgiften är betald går det inte att byta skåp eller vagn.
 • Du hämtar ut nyckeln till ditt skåp eller vagn i bibliotekets informationspunkter.


Ansök om att hyra ett skåp eller en vagn (universitetsinloggning)

 


Observera att du har 7 dagar på dig att betala och hämta nyckeln. Efter 7 dagar återlämnas nyckeln och hyreskostnaden försvinner från ditt lånekonto.


Nyckeln ska återlämnas senast den dag då hyrestiden går ut. Återlämna din nyckel vid bibliotekets informationspunkter. Vid eventuell försening tas en avgift ut på 10 kronor per dag. Efter 30 dagar anses nyckeln förkommen och en ersättningsavgift på 600 kronor påförs. Efter ytterligare 30 dagar töms skåpet och innehållet lämnas till hittegods vid bibliotekets servicecenter.

 

Jag förbinder mig att:

 • ansvara för hur nyckeln hanteras och är ekonomiskt ersättningsskyldig om nyckeln förkommer. En borttappad nyckel har en avgift på 600 kr.
 • inte överlåta nyckeln och skåp till någon annan.
 • inte göra kopior av nyckeln.
 • meddela universitetsbiblioteket vid förlust av nyckeln.
 • på uppmaning uppvisa eller återlämna nyckeln.
 • inte förvara bibliotekets material i skåpet utan att först ha lånat det, eller förvara material ur referenssamlingarna eller tidskrifter i skåpet.

Biblioteket ansvarar inte för personliga tillhörigheter som förvaras i skåp.

Biblioteket har rätt att öppna skåpet för löpande kontroller och stickprov. Om otillåtet material påträffas vid kontroll, förlorar innehavaren rätten till skåpet under resterande hyresperiod. Hyresavgiften återbetalas inte.

Om du redan hyr ett skåp kan du inte samtidigt köa för en ny period.

 

Hyrestiden kan förlängas efter ett år.  Om du vill hyra skåpet ytterligare ett år tar du med dig nyckeln till bibliotekets informationspunkter. Nyckeln återlämnas och lånas ut på nytt. Du behöver i samband med detta betala avgiften för den nya hyresperioden. 

 

Skriva ut, skanna, kopiera

På biblioteket och på andra ställen på universitetet finns printomater, där du som är student vid Stockholms universitet kan skriva ut, kopiera och skanna. För att använda dem måste du ha med dig ditt universitetskort. På entréplanet i biblioteket finns två printomater.

En hand håller fram ett printomatkort för att logga in på en printomat. Foto Karl Edqvist
Foto: Karl Edqvist

Du köper utskrifter genom att logga in på Mina utskrifter. Om du har problem att ladda kortet kan det bero på din banks säkerhetsinställningar för kortköp. När du loggar in på Mina utskrifter kan du också se aktuell prislista, ditt utskriftssaldo, din utskriftshistorik och var det finns printomater på universitetets olika campus.

Logga in på Mina utskrifter

Beställ universitetskortet

Du kan skriva ut från universitetets datorer på biblioteket eller i datasalar. Eftersom alla printomater har en gemensam utskriftskö kan du hämta dina utskrifter i vilken printomat som helst. Är det kö till bibliotekets printomater kan du hämta din utskrift i någon av de andra printomaterna på campus. 

Printomaterna är förinställda att skriva ut i svartvitt och dubbelsidigt på A4. Läs mer på Serviceportalen om hur du gör inställningar för färgutskrift, enkelsidigt, A3, häftning mm.

Ändra inställningar när du skriver ut på PC

Ändra inställningar när du skriver ut på Mac

Vill du skriva ut från egen dator behöver du göra några inställningar först. Läs mer på Serviceportalen om du hur du gör. 

Lägg till Printomat med privat PC med Win10

Lägg till Printomat med privat Mac-dator med OS X 10.9 eller senare

Att skanna är gratis, men det fungerar bara om du har pengar på ditt universitetskort. Det du skannar skickas till den e-postadress som är knuten till ditt universitetskonto.

Läs mer på Serviceportalen om hur du skannar

Du kan  kopiera i svartvitt eller färg på printomaterna.
Det du kopierat får endast användas för privat bruk. Med privat bruk menas användning som inte på något sätt kan anses kommersiell. 

Enligt upphovsrättslagen (1960:729) är det förbjudet att kopiera av hela böcker, till exempel kurslitteratur. Det är bara tillåtet att kopiera begränsade delar av en bok.
Material från bibliotekets raritetssamlingar får inte kopieras.

Läs mer på Serviceportalen om hur du kopierar

Som övrig låntagare kan du kopiera material på biblioteket, men inte skriva ut eller skanna. Kopieringskort lånar du i informationsdisken, där du också betalar för de kopior du tagit. Biblioteket accepterar endast kortbetalning.

 

Wifi i biblioteket

Studenter och anställda loggar in på SU-nätverket med sitt universitetskonto.

Övriga besökare får en tillfällig inloggning på biblioteket. Den tillfälliga inloggningen är uppsatt på en pelare nära ingången på biblioteket. Den tillfälliga inloggningen är giltig en kalendervecka.

För att få tillgång till bibliotekets elektroniska resurser som övrig låntagare använder du bibliotekets tillfälliga inloggning. Inloggningen fungerar på din egen dator och på en av bibliotekets datorer. Du måste befinna dig på universitetets campus för att inloggningen ska fungera.

Om du har Eduroam kan du även använda det för allmän tillgång till internet, men bibliotekets e-resurser når du enbart via SU-nätverket.

 

Kontakt

Kontakta biblioteket
På denna sida